• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eric carmen – lost in the shuffle

Artist eric carmen - Låttitel lost in the shuffle

Text och översättning: eric carmen - lost in the shuffle. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eric carmen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eric carmen och se vilka fler låtar vi har av eric carmen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Don't want to hear no more about the P.L.O.
Or the A.F.L. and the C.I.O.
Not the F.B.I. or the A.S.P.C.A.
You know I've had my fill of Capitol Hill
And the OPEC prices and the oil spills
I've had enough bad news to last me a year today
And I feel I'm lost in the shuffle
And I'm not gonna take it
I feel lost in the shuffle
And I'm not gonna take it no more
Oh no
No, no, no
Lost in the shuffle
Lost in the shuffle
Well I've got no time for the rise in crime
And plutonium leaks and mile-long lines
Of cars backed up just tryin' to buy some gasoline
Well I'm up to here with the cancerous rats
And the test tube babies and bureaucrats
Looks like the whole damn world's
Just comin' apart at the seams
And I feel I'm lost in the shuffle
And I'm not gonna take it
I feel lost in the shuffle
And I'm not gonna take it no more
Oh no
No, no, no
Lost in the shuffle
Lost in the shuffle
You know you pay your taxes and you work all day
But you better watch out for the C.I.A.
'Cause they're putting together a dossier on you
And now I'm glad I'm livin' in the land of the free
Where I can speak my mind if I don't agree
But it seems like it really doesn't matter
What I say or do
'Cause I feel I'm lost in the shuffle
And I'm not gonna take it
And I feel lost in the shuffle
And I'm not gonna take it no more
Oh no
No, no, no
Lost in the shuffle
Lost in the shuffle
Lost in the shuffle

Översättning

Vill inte höra mer om P.L.O.
Eller A.F.L. och C.I.O.
Inte F.B.I. eller A.S.P.C.A.
Du vet att jag har fyllt mig med Capitol Hill
Och OPEC-priserna och oljeutsläpp
Jag har fått tillräckligt med dåliga nyheter för att hålla mig ett år idag
Och jag känner att jag är vilse i blandningen
Och jag tar inte det
Jag känner mig vilse i blandningen
Och jag tar inte längre det
Å nej
Nej nej nej
Borttappad i blandningen
Borttappad i blandningen
Jag har ingen tid för ökningen av brott
Och plutoniumläckage och milslånga linjer
Av säkerhetskopierade bilar försöker du bara köpa lite bensin
Jag är uppe här med de cancerösa råttorna
Och provrörets spädbarn och byråkrater
Ser ut som hela jävla världen
Bara komma ifrån varandra i sömmarna
Och jag känner att jag är vilse i blandningen
Och jag ska inte ta det
Jag känner mig vilse i blandningen
Och jag tar inte längre det
Å nej
Nej nej nej
Borttappad i blandningen
Borttappad i blandningen
Du vet att du betalar dina skatter och jobbar hela dagen
Men du bör se upp för C.I.A.
Eftersom de sätter ihop ett dokument över dig
Och nu är jag glad att jag bor i det fria landet
Där jag kan säga om jag inte håller med
Men det verkar som att det verkligen inte spelar någon roll
Vad jag säger eller gör
För jag känner att jag är vilse i blandningen
Och jag tar inte det
Och jag känner mig vilse i blandningen
Och jag tar inte längre det
Å nej
Nej nej nej
Borttappad i blandningen
Borttappad i blandningen
Borttappad i blandningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *