Artist entombed - Låttitel young dead

Text och översättning: entombed - young dead. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We're such a success story
The king is not returning
But living safe and sorry
Another church is burning
See the things out of sight
Time will turn it all to sand
Nothing left and nothing right
Have it all in your hand
Wanna leave but you stay
Slowly rot and fade away
Burn an X in your head
Godly being young & dead
Zombiefield angelic race
Rottten flesh on a pretty face
Had it all in your hand
Young & dead in promise land
We're such a success story
But living safe and sorry
The king is not returning
Another church is burning
More bigger faster better
Dead gods and man-made weather
Firearms made of plastic
Our world is so fantastic
You can't fight what's in your soul
You can't fight what's in your soul
And keep the devil in the hole
Before your eyes it will be unfold

Översättning

Vi är en sådan framgångshistoria
Kungen återvänder inte
Men lever säkert och ledsen
En annan kyrka brinner
Se sakerna utom synhåll
Tiden kommer att göra allt till sand
Ingenting kvar och inget rätt
Ha allt i din hand
Vill du lämna men du stannar
Ruttna långsamt och blekna bort
Bränn ett X i huvudet
Gudomlig är ung & död
Zombiefield änglalopp
Rottten kött på ett vackert ansikte
Hade allt i din hand
Ung & död i lovat land
Vi är en sådan framgångshistoria
Men lever säkert och ledsen
Kungen återvänder inte
En annan kyrka brinner
Mer större snabbare bättre
Döda gudar och konstgjorda väder
Skjutvapen av plast
Vår värld är så fantastisk
Du kan inte slåss mot det som finns i din själ
Du kan inte slåss mot det som finns i din själ
Och håll djävulen i hålet
Framför dina ögon kommer det att utvecklas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *