Artist entombed - Låttitel wound

Text och översättning: entombed - wound. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I bare my scars with pride
My bone are cold right thru
The cuts are so deep
I'm on top of the world
I feel great 'bout my scars
Old habits, hard to break
The wound is to be
The cuts are so deep
I feel fine/OK
the wound is the key
Scars are marks
Scars are art
Salvation's kickin' in
Hellucination breaking free

Översättning

Jag bar mina ärr med stolthet
Mitt ben är kallt igenom
Skärningarna är så djupa
Jag är på toppen av världen
Jag mår bra med mina ärr
Gamla vanor, svåra att bryta
Såret ska vara
Skärningarna är så djupa
Jag mår bra / OK
såret är nyckeln
Ärr är märken
Ärr är konst
Frälsning börjar
Hellucination bryter loss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *