Artist entombed - Låttitel what you need

Text och översättning: entombed - what you need. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Pleasure through comparison
Never out of debts
Inflatable relationships
And electronic pets
What ever you desire
Just let it bleed
A new pair of everything's
What you need
Pleasure trough comparison
Never mind the past
Same script now as it was then
It's just a different cast
What ever you desire
Just let it bleed
A new pair of everything's
What you need
Damned if you do
Damned if you don't
Damned if you try
And if you won't
Damned if you stand
Damned if you kneel
Damned if you don't
Have the sex-appeal
What ever you desire
Just let it bleed
A new pair of everything's
What you need

Översättning

Nöje genom jämförelse
Aldrig slut på skulder
Uppblåsbara relationer
Och elektroniska husdjur
Vad du än önskar
Låt det bara blöda
Ett nytt par av allt
Vad du behöver
Jämförelse av nöjetråg
Glöm inte det förflutna
Samma skript nu som det var då
Det är bara en annan roll
Vad du än önskar
Låt det bara blöda
Ett nytt par av allt
Vad du behöver
Fan om du gör det
Fördömd om du inte gör det
Fördömd om du försöker
Och om du inte gör det
Fördömd om du står
Fan om du knäböjer
Fördömd om du inte gör det
Ha sexklagandet
Vad du än önskar
Låt det blöda
Ett nytt par av allt
Vad du behöver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *