Artist entombed - Låttitel the fix is in

Text och översättning: entombed - the fix is in. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I was around
When god was a boy
Now, I was the one
Who stole his favourite toy
Pharaoh of fraud
Now look at your goddamned king
I take all being
And render it nothing
You know
That the war is on
You know
That it can't be won
You know
That the fix is in
You can't have the good guys win
The fix is in
Take on the throne
And make it your own
I said, take on the throne
And make it your own
You know
That the war is on
You know
That it can't be won
You know
That the fix is in
And you know that I always win
You know
The good guys lost
You know
War is high on cost
You know
You cannot win
And you know the fix is in
Heretic at the stake
Let the motherfucker bake
You know
That the war is on
You know
That it can't be won
You know
That the fix is in
And you know that I always win
You know
The good guys lost
You know
War is high on cost
You know
You cannot win
And you know that I always win

Översättning

Jag var där
När gud var pojke
Nu var jag den
Som stal hans favoritleksak
Faraos bedrägeri
Titta nu på din förbannade kung
Jag tar all varelse
Och gör det ingenting
Du vet
Att kriget pågår
Du vet
Att det inte går att vinna
Du vet
Att fixen är inne
Du kan inte få de bra killarna att vinna
Fixen är i
Ta på tronen
Och gör det till ditt eget
Jag sa, ta på tronen
Och gör det till ditt eget
Du vet
Att kriget pågår
Du vet
Att det inte går att vinna
Du vet
Att fixen är inne
Och du vet att jag alltid vinner
Du vet
De goda killarna förlorade
Du vet
Krig kostar högt
Du vet
Du kan inte vinna
Och du vet att fixen är inne
Kättare på bålet
Låt jäveln baka
Du vet
Att kriget pågår
Du vet
Att det inte går att vinna
Du vet
Att fixen är inne
Och du vet att jag alltid vinner
Du vet
De goda killarna förlorade
Du vet
Krig kostar högt
Du vet
Du kan inte vinna
Och du vet att jag alltid vinner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *