• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • entombed – something out of nothing

Artist entombed - Låttitel something out of nothing

Text och översättning: entombed - something out of nothing. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Head bowed in silence
Scarcely sane in mind
Strung out, internal violence
Confusion fills my time
Stare back at my face, neurotic eyes
Joy and despair collides
It's eating me up from the inside
Don't look back
Remember yesterday, no way
Going through the cast
Turning insane by their games
Stare at my world with psychotic eyes
The demons in me unite
I hear them laughing in the rain
Chanting out my name
The echoes turn into flames

Översättning

Huvudet böjt i tystnad
Knappt sunt i åtanke
Utsträckt, inre våld
Förvirring fyller min tid
Stirra tillbaka på mitt ansikte, neurotiska ögon
Glädje och förtvivlan kolliderar
Det äter upp mig inifrån
Titta inte tillbaka
Kom ihåg igår, inget sätt
Går igenom rollbesättningen
Galen av sina spel
Stirra på min värld med psykotiska ögon
Demonerna i mig förenas
Jag hör dem skratta i regnet
Sjunger ut mitt namn
Ekona förvandlas till lågor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *