Artist entombed - Låttitel sinners bleed

Text och översättning: entombed - sinners bleed. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My skin is dripping from blood
For that moment I sighed in relief
But I was not just going to be dying
I was going to bleed like sinners bleed
Paralyzed by the fear
For something I could not believe
A paradise to some
But hell to suckers like me
Unspeakable sights I behold
They're freezing and teasing my mind
Terrorized by the essence from beyond
The dimensions of another kind
Moving lights
Passes nihility in which I fell
Descent into fright
When I was slowly send down to hell
Scarlet black all I see
The void caught up with my eyes the horrid wait suffers me
Please set me free I just want to die
Palace of confusion
Castle of pain
Beneath these walls of power
I'm lost in hells Domain
I am scattered in my own blood
I am losing all my beliefs
But I was not just going to be dying
I am bleeding like sinners bleed

Översättning

Min hud droppar från blod
För det ögonblicket suckade jag lättnad
Men jag skulle inte bara dö
Jag skulle blöda som syndare blöder
Förlamad av rädslan
För något kunde jag inte tro
Ett paradis för vissa
Men fan för sugare som jag
Otydliga sevärdheter ser jag
De fryser och retar mitt sinne
Terroriseras av kärnan bortom
Dimensionerna av ett annat slag
Rörliga lampor
Passerar nihility där jag föll
Nedstigning till skräck
När jag sakta skickades ner till helvetet
Scarlet svart allt jag ser
Det tomrum som fångats upp med mina ögon, den fruktansvärda väntan lider mig
Släpp mig fri, jag vill bara dö
Förvirringspalats
Smärtslott
Under dessa maktar
Jag är vilse i hells Domain
Jag är utspridd i mitt eget blod
Jag tappar all min tro
Men jag skulle inte bara dö
Jag blöder som syndare blöder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *