Artist entombed - Låttitel severe burns

Text och översättning: entombed - severe burns. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Lyrics & Music: Andersson)
Excruciating sickness
the reprisal of your sins
you stand and weep
incurable sides
infecting all parts of your skin
you feeble creep
Severe burns eviscerates you from inside
making you suffer from a bloody tide
Infertile beings
cries out in vain
'til they're insane
as they're bleeding
predictable
it's the way it turns
you can't comprehend
nor understand
the reason why it burns
Severe burns built upon lies of the fear
of your own death bodily incapacity can't take away your breath
(Leads: Hellid, Cederlund)
Left to die with a body burnt
to god you prayed
nothing gained
only pain you earnt
Severe burns exterminates
causing your deprave
undeniable prophecy only shreds remain

Översättning

(Text & musik: Andersson)
Obehaglig sjukdom
vedergällningen för dina synder
du står och gråter
obotliga sidor
infektera alla delar av din hud
din svaga kryp
Svåra brännskador skjuter ut dig inifrån
får dig att drabbas av ett blodigt tidvatten
Infertila varelser
ropar förgäves
tills de är galen
när de blöder
förutsägbar
det är så det blir
du kan inte förstå
inte heller förstå
anledningen till att det brinner
Svåra brännskador byggda på rädslans lögner
av din egen död kan kroppslig oförmåga inte ta andan ur dig
(Leads: Hellid, Cederlund)
Vänster för att dö med en kropp bränd
till gud du bad
ingenting vunnit
bara smärta du tjänar
Svåra brännskador utrotas
orsakar din fördärv
obestridlig profetia återstår bara strimlor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *