Artist entombed - Låttitel incinerator

Text och översättning: entombed - incinerator. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Skeletons built to last in concrete
Like tombstones in these barren lands
Standing so strong in reflection
Against the pale grey sky
These suburbs are full of zombies
Infected by plague and festering boils
Foul scent of the rotting ones
The decaying remains of a happier time
Children of black coffins
Awaiting to be sincerely torn
Bones are crushed by machinery
Their dust will be spread by the storm
Inexhaustible crowds of graveyards
Condemned to a life of rats
Overwhelmed by endless torment
The ones above are laughing at you

Översättning

Skelett byggda för att hålla i betong
Som gravstenar i dessa karga länder
Står så starkt i reflektion
Mot den blekgrå himlen
Dessa förorter är fulla av zombier
Infekterad av pest och sveda
Dålig doft av de ruttnande
Det förfallna kvarstår av en lyckligare tid
Barn av svarta kistor
Väntar på att bli upprörd
Ben krossas av maskiner
Deras damm kommer att spridas av stormen
Outtömliga folkmassor av kyrkogårdar
Fördömt till ett liv av råttor
Överväldigad av oändlig plåga
Ovanstående skrattar åt dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *