Artist entombed - Låttitel eyemaster

Text och översättning: entombed - eyemaster. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I don't live to rise again
To reborn and never end
Once I'm on the other side
I'll see if it was the end of my ride
I don't live to transform
Present into past
Or fall into a lifeless pattern
Going nowhere fast
Master I will always be
Of all that is of me
But I can't ever touch
What is of thee
I question things to see
If they are what they're said to be
I ask the why and wherefore
I reap the fruits of time but I let it take it's course
But where no-one can answer me
Where nobody'll ever know
That is where my path begins
That is where I go
Human flesh, human blood
But in your words I'm nothing but god

Översättning

Jag lever inte för att stiga igen
Att återfödas och aldrig sluta
En gång är jag på andra sidan
Jag får se om det var slutet på min resa
Jag lever inte för att förändras
Nuvarande i det förflutna
Eller falla in i ett livlöst mönster
Kommer ingenstans snabbt
Mästare kommer jag alltid att vara
Av allt som är av mig
Men jag kan aldrig röra
Vad är det med dig?
Jag ifrågasätter saker att se
Om de är vad de sägs vara
Jag frågar varför och varför
Jag skördar tidens frukter men jag låter det ta sin kurs
Men där ingen kan svara mig
Där ingen någonsin vet
Det är där min väg börjar
Det är där jag går
Människokött, mänskligt blod
Men enligt dina ord är jag inget annat än gud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *