• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • entombed – chief rebel angel

Artist entombed - Låttitel chief rebel angel

Text och översättning: entombed - chief rebel angel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Down here on the ground since it all began
Experiment in moral and behavior
In spite of all imperfection I'm a fan of man
The worm is my rose too
Many my names
But one and the same
Chaos, being
And the everlasting flame
Phosphorous, Lucifer
Stand up, in praise of the morning star
Phosphorous, Lucifer
Say it, "Chief Rebel Angel"
Phosphorous, Lucifer
Stand up in praise of the morning star
Don't get too cocky, keep yourself small
Don't ever let them see you coming
Look at me, underestimated from day one
You never see me coming, I'm a surprise
Solid my game
We're one and the same
The chaos, the being
And the everlasting flame
Phosphorous, Lucifer
Stand up, in praise of the morning star
Phosphorous, Lucifer
Say it, "Chief Rebel Angel"
Phosphorous, Lucifer
Stand up in praise of the morning star
Watching, waiting, holding my breath but I'm no puppeteer
The stage is set, you pull your own strings now
Like butterfly wings once they're touched they never leave the ground
No, I don't make things happen here
Phosphorous, Lucifer
Stand up, in praise of the morning star
Phosphorous, Lucifer
Say it, "Chief Rebel Angel"
Phosphorous, Lucifer
Stand up in praise of the morning star
Phosphorous, Lucifer
Say my name
Phosphorous, Lucifer
Say my name
Phosphorous, Lucifer
Say my name

Översättning

Här nere på marken sedan allt började
Experimentera i moral och beteende
Trots all ofullkomlighet är jag ett fan av människan
Masken är också min ros
Många mina namn
Men en och samma
Kaos, vara
Och den eviga lågan
Fosfor, Lucifer
Stå upp, för att berömma morgonstjärnan
Fosfor, Lucifer
Säg det, "Chief Rebel Angel"
Fosfor, Lucifer
Stå upp för att berömma morgonstjärnan
Bli inte för kaxig, håll dig liten
Låt dem aldrig se dig komma
Titta på mig, underskattad från första dagen
Du ser mig aldrig komma, jag är en överraskning
Fast mitt spel
Vi är en och samma
Kaoset, varelsen
Och den eviga lågan
Fosfor, Lucifer
Stå upp, för att berömma morgonstjärnan
Fosfor, Lucifer
Säg det, "Chief Rebel Angel"
Fosfor, Lucifer
Stå upp för att berömma morgonstjärnan
Tittar, väntar, håller andan men jag är ingen marionett
Scenen är klar, du drar dina egna trådar nu
Som fjärilsvingar när de rörs, lämnar de aldrig marken
Nej, jag får inte saker hända här
Fosfor, Lucifer
Stå upp, för att berömma morgonstjärnan
Fosfor, Lucifer
Säg det, "Chief Rebel Angel"
Fosfor, Lucifer
Stå upp för att berömma morgonstjärnan
Fosfor, Lucifer
Säg mitt namn
Fosfor, Lucifer
Säg mitt namn
Fosfor, Lucifer
Säg mitt namn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *