Artist entombed - Låttitel bonehouse

Text och översättning: entombed - bonehouse. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Can't find a real answer
It's all the same
But when it all comes around
I guess it's kinda lame
I can hear you screaming
When it gets into your vein
Your high is repulsive
So full of pain
My soul's circumcision
Breed to give head
Liquid house of raindrops
Turn out to be dead
Returning to soma
Equinox of grief
My next incarnation in
Bonehouse
And it's about to crack
In this house of bones
Now heads start rolling
Instead of stones
Oblivions wounds
Dumb fuck despair
If I can't suck life deeper
How could I care
Get stoned
Get dead
Inside my flesh
The house of bones

Översättning

Kan inte hitta ett riktigt svar
Allt är samma
Men när allt kommer omkring
Jag antar att det är ganska lamt
Jag kan höra dig skrika
När det kommer in i din ven
Din höga är motbjudande
Så full av smärta
Min själs omskärelse
Ras för att ge huvudet
Flytande hus av regndroppar
Visas vara död
Återvänder till soma
Jämvigning av sorg
Min nästa inkarnation i
Benhus
Och det är på väg att spricka
I detta hus av ben
Nu börjar huvuden rulla
Istället för stenar
Glömska sår
Dum fan förtvivlan
Om jag inte kan suga livet djupare
Hur kunde jag bry mig
Bli hög
Bli död
Inuti mitt kött
Benets hus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *