• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • entombed – 21st century schizoid man

Artist entombed - Låttitel 21st century schizoid man

Text och översättning: entombed - 21st century schizoid man. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av entombed! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i entombed och se vilka fler låtar vi har av entombed i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Originally performed by King Crimson
Cat's foot iron claw
Neuro-surgeons scream for more
At paranoia's poison door
Twenty first century schizoid man.
Blood rack barbed wire
Politicians' funeral pyre
Innocents raped with napalm fire
Twenty first century schizoid man.
Death seed blind man's greed
Poets' starving children bleed
Nothing he's got he really needs
Twenty first century schizoid man.

Översättning

Ursprungligen framfört av King Crimson
Kattens fotjärnklo
Neurokirurger skriker efter mer
Vid paranoias giftdörr
Tjugoförsta århundradet schizoid man.
Taggtråd med blodhylla
Politikerns begravningsbål
Oskyldiga våldtäkt med napalmeld
Tjugoförsta århundradet schizoid man.
Dödsfrö blind mans girighet
Poeters svältande barn blöder
Inget han har behöver han verkligen
Tjugoförsta århundradet schizoid man.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *