• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – thus spake the nightspirit

Artist emperor - Låttitel thus spake the nightspirit

Text och översättning: emperor - thus spake the nightspirit. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Words, music & arrangements: Ihsahn)
Close your eyes
And gaze into this realm
That I reveal
See where eternities are born
Close your eyes
Behold the powers of the broken seal
See the liars bound in thorns
Fear
And you shall fall
Weakness suffocates you
Dare
Yet never fail
Wisdom guide the one
The strong who can defy
Death
SO I SPEAK
THOUGH, AM I HEARD...?
WASTING VISIONS ON A WORLD OF BLINDED FOOLS
Still I scorn
The vacant conradiction of life
If only to bewilder
The final truth shall speak my name
Thus spake the nightspirit
Nightspirit
Spirit
Embrace my soul

Översättning

(Ord, musik och arrangemang: Ihsahn)
Blunda
Och titta in i detta rike
Det avslöjar jag
Se var evigheter föds
Blunda
Se krafterna hos den trasiga förseglingen
Se lögnarna bundna i taggar
Rädsla
Och du ska falla
Svaghet kväver dig
Våga
Ändå misslyckas aldrig
Visdom styr den
De starka som kan trotsa
Död
SÅ jag talar
TILL, HAR JAG ... ...?
SLÄNGANDE VISIONER PÅ EN VÄRLD MED BLINDADE FÅLAR
Ändå föraktar jag
Livets motsägelse
Om bara för att förvirra
Den sista sanningen ska tala mitt namn
Så talade nattens ande
Nightspirit
Anda
Omfamna min själ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *