Artist emperor - Låttitel the ancient queen

Text och översättning: emperor - the ancient queen. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Original recording originally released in 1992 on the demo album "Wrath of the Tyrant".]
[This recording orginally released in 1994 on the EP "As the Shadows Rise".]
[Lyrics by Mortiis.]
[Music by Ihsahn and Samoth.]
[3:41]
The Ancient Queen.
Deadly hate, deadly love.
Dark under the shadow.
Death has been resisted.
The Ancient Queen,
ruler of the domain.
Keeper of the fury,
the Queen dwells in shadow.
Dark rivers run though me.
Darkness follows everwhere.
Kingdoms falling again and again.
Crawl to thee over again.
The Ancient Queen, the darkest woman.
Stepping through her shadow.
She who sees the soul.
Black is her blood.
Keeper of the fury.
Stepping through her shadow.
Do you see her soul?
Black is her blood.
Keeper of the fury.
Dark under the shadow.
Thy destiny lies with her.
The Ancient Queen,
ruler of the domain.
Keeper of the fury.
In shadow... shadow.

Översättning

[Originalinspelning släpptes ursprungligen 1992 på demo-albumet "Wrath of the Tyrant".]
[Denna inspelning släpptes ursprungligen 1994 på EP "As the Shadows Rise".]
[Texter av Mortiis.]
[Musik av Ihsahn och Samoth.]
[3:41]
Den forntida drottningen.
Dödligt hat, dödlig kärlek.
Mörkt i skuggan.
Döden har motstått.
Den forntida drottningen,
domän av domänen.
Raserens väktare,
drottningen bor i skugga.
Mörka floder rinner om mig.
Mörket följer överallt.
Riken faller om och om igen.
Krypa till dig igen.
Den forntida drottningen, den mörkaste kvinnan.
Stega genom hennes skugga.
Hon som ser själen.
Svart är hennes blod.
Vaktmästaren.
Stega genom hennes skugga.
Ser du hennes själ?
Svart är hennes blod.
Raserens väktare.
Mörkt i skuggan.
Ditt öde ligger hos henne.
Den forntida drottningen,
domän av domänen.
Vaktmästaren.
I skugga ... skugga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *