• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – the acclamation of bonds

Artist emperor - Låttitel the acclamation of bonds

Text och översättning: emperor - the acclamation of bonds. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Words: Ihsahn/ Music: Ihsahn & Samoth/
/Arrangements: Ihsahn)
Vide
Ravens caw in reverence
Anthems to the Welkin at dusk
In celebration of the few
The kin
Beyond flesh
Beyond words
Those of the core
Beyond gods
As gods received
I float among them
On wings once broken
Now gleaming black
I share their song
Of words unspoken
Cries of the past
In times of fiendish tempest
Bloodlust turns against the coil
Hungry to the fall
I greet the pit
Blind Savage
Cursing Life
Yet, at the moment of my final step
The hands and golden chains are given
Bidding me that which can not be deprived
The bonds of trust and unity
Till the end
Brethen and sisters of my circle
I acclaim thee all
When guiding stars are clouded and deranged
Fear not to take my hand
The bonds of trust and unity
As gods received
Till the end

Översättning

(Ord: Ihsahn / Musik: Ihsahn & Samoth /
/ Arrangemang: Ihsahn)
Vide
Ravens caw i vördnad
Anthems till Welkin i skymningen
För att fira de få
Familjen
Utöver köttet
Bortom ord
De av kärnan
Utöver gudar
Som gudarna fick
Jag flyter bland dem
På vingar en gång trasiga
Nu glimmande svart
Jag delar deras sång
Av oröstade ord
Tidigare rop
I tider av djävulsk storm
Bloodlust vänder mot spolen
Hungrig till hösten
Jag hälsar gropen
Blind vild
Cursing Life
Ändå, i ögonblicket av mitt sista steg
Händerna och de gyllene kedjorna ges
Jag bjuder det som inte kan berövas
Banden av förtroende och enhet
Till slutet
Brethen och systrar i min krets
Jag hyllar er alla
När ledstjärnor är grumlade och oroliga
Rädsla för att inte ta min hand
Banden av förtroende och enhet
Som gudarna fick
Till slutet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *