• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – moon over kara shehr

Artist emperor - Låttitel moon over kara shehr

Text och översättning: emperor - moon over kara shehr. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Original recording originally released in 1992 on the demo album "Wrath of the Tyrant".]
[This recording orginally released on a Nordic Metal compilation CD.]
[Lyrics by Mortiis.]
[Music by Ihsahn and Samoth.]
[5:11]
Our time is upon us.
Master! Appear!
Over the nocturnal sky
from the mountains of black we ride.
Fly!
All thy servants fly
though the serpent's darkened sky.
Hears the opponent cry,
ravaged by his terror.
Master! We ride with the storm
in his name, the sire, wolves' king.
Enter the power coursing
through veins of the night.
Who gathers winds, summons thunder,
summons rain, summons might?
Power ripples through me.
Armageddon's thunder will bring others to my side.
The throne is mine.
A blackened storm of evil.
Evil.
Evil.
Evil.
Master! We ride with the storm to take
revenge in the sky upon the one
who cast thee from his side.

Översättning

[Originalinspelning släpptes ursprungligen 1992 på demo-albumet "Wrath of the Tyrant".]
[Denna inspelning släpptes ursprungligen på en samlings-CD från Nordic Metal.]
[Texter av Mortiis.]
[Musik av Ihsahn och Samoth.]
[5:11]
Vår tid är över.
Bemästra! Dyka upp!
Över nattliga himlen
från de svarta bergen rider vi.
Flyga!
Alla dina tjänare flyger
även om ormens mörka himmel.
Hör motståndaren gråta,
härjad av hans terror.
Bemästra! Vi rider med stormen
i hans namn, far, vargens kung.
Ange strömkursen
genom nattens vener.
Vem samlar vindar, kallar åska,
kallelse regn, kallelse kanske?
Kraften krusar genom mig.
Armageddons åska kommer att föra andra till min sida.
Tronen är min.
En svart storm av ondska.
Ondska.
Ondska.
Ondska.
Bemästra! Vi rider med stormen för att ta
hämnd i himlen mot den
som kastar dig från hans sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *