Artist emperor - Låttitel inno a satana

Text och översättning: emperor - inno a satana. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

O' mighty Lord of the Night.
Master of beasts.
Bringer of awe and derision.
Thou whose spirit lieth upon every act of oppression, hatred and strife.
Thou whose presence dweleth in every shadow.
Thou who strengthen the power of every quietus.
Thou who sway every plague and storm.
Harkee.
Thou art the Emperor of Darkness.
Thou art the king of howling wolves.
Thou hath the power to force any light in wane.
Sans mercy.
Sans compassion nor will to answer whosoever asketh the why.
Thy path is capricious but yet so wide. With no such thing as an impediment to strong.
Every time thou consecrate me to another secret of Thine.
I take another step towards Thy Pantheon.

Översättning

O 'mäktiga nattens herre.
Odjurens mästare.
Kommer med vördnad och hån.
Du vars ande ligger på varje handling av förtryck, hat och strid.
Du vars närvaro bor i varje skugga.
Du som stärker kraften i varje tystnad.
Du som svänger varje pest och storm.
Harkee.
Du är mörkerens kejsare.
Du är kungen av ulande vargar.
Du har makten att tvinga något ljus att avta.
Sans nåd.
Sans medkänsla eller vilja att svara den som frågar varför.
Din väg är nyckfull men ändå så bred. Utan något sådant som ett hinder för starka.
Varje gång du helgar mig till en annan hemlighet hos dig.
Jag tar ytterligare ett steg mot Thy Pantheon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *