• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – in the wordless chamber

Artist emperor - Låttitel in the wordless chamber

Text och översättning: emperor - in the wordless chamber. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

in the wordless chamber
they feared death
desperately
thus they clustered to the fruits of the earth
craving dispersion
as if to avoid knowing why
in the wordless chamber
they feared life
desperately
thus they proclaimed any given truth
and swallowed
as if to justify their fear
he knew that there had been hordes of seers
before him
who set out to cure
though, the sick wished not to part with
their decease
as if it made them feel
alive
in the wordless chamber
he accepted desperation
and the unpredictable manifestations
of hope

Översättning

i den ordlösa kammaren
de fruktade döden
desperat
såklassade de sig till jordens frukter
begär dispersion
som för att undvika att veta varför
i den ordlösa kammaren
de fruktade livet
desperat
sålunda förkunnade de varje given sanning
och svalde
som för att rättfärdiga deras rädsla
han visste att det hade funnits horder av seare
före honom
som gick ut för att bota
dock ville de sjuka inte dela med sig
deras död
som om det fick dem att känna
vid liv
i den ordlösa kammaren
han accepterade desperation
och de oförutsägbara manifestationerna
av hopp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *