Artist emperor - Låttitel a fine day to die

Text och översättning: emperor - a fine day to die. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Orgy of silence
Conspiracy of peace
Only the sound
Of the cold northern breeze
Twinsun sink fading
Behind the black lake
Asleep is the mountains
Yet the night is awake
Strange is the night
Now black stars rise
And many moons circle
Through silent the night
Along the black mountainside I scattered
By the campfires awaiting the dawn
Two times a hundred men in battles
Tried by the steel in the arrow, axe and the sword
By battle worn, hunger torn, awaiting
For the sun to break through the cold haze
And for the banners of Ebal to appear
On the hill in the sun's first warm rays
The elder among the men looked deep
Into the fire and spoke loud with pride
Tomorrow is a fine day to die
Morning advance from far east
Now the sun breaks through dust clouds and haze
Now a forest of spears appears on the hill
And steel shines bright in the sun's first rays
Die
Die
Die

Översättning

Tyst orgie
Sammansvärjning av fred
Endast ljudet
Av den kalla nordliga brisen
Twinsun handfat bleknar
Bakom den svarta sjön
Sovande är bergen
Ändå är natten vaken
Konstigt är natten
Nu stiger svarta stjärnor
Och många månar cirklar
Genom tyst natten
Längs den svarta bergssidan spridd jag
Vid lägerelden som väntar på gryningen
Två gånger hundra män i strider
Försökt av stålet i pilen, yxan och svärdet
Vid strid sliten, sönderriven, väntar
För att solen ska bryta igenom den kalla disen
Och för att Ebals banners ska visas
På kullen i solens första varma strålar
Den äldste bland männen såg djupt ut
In i elden och talade högt med stolthet
I morgon är en fin dag att dö
Morgonförväg från fjärran öst
Nu bryter solen igenom dammmoln och dis
Nu visas en spjutskog på kullen
Och stål lyser starkt i solens första strålar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *