Artist emmy - Låttitel living my way

Text och översättning: emmy - living my way. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emmy! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emmy och se vilka fler låtar vi har av emmy i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Most nights I just don't wanna go home
Super charged after bars close even if I'm all alone
And I'm restless most of my days
I gotta get out and get something for those memoir pages
So I'll be risky, reckless for a minute
Never thought the sky was my limit
I'll fold you up to put in the pages of my stories told
I'm talkin' bout long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's
Turn the page, what's next for today
On my lunch break all I wanna do is plan our great escape
But all you can think of are your bills to pay
Well honey, you better forget it
Cause I got two plane tickets
So let's get risky, reckless for a minute
Never thought the sky was my limit
Before you know it
We'll be singin' all our "Why didn't I's"
I'm talkin' bout long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's
Sometimes I just don't get it
A foot from the target, I still can't hit it
Hit the wall and still I give my all
And sometimes I overlook it
Got a full count and I strike out lookin'
Two down, bases loaded, I withdraw
Then I remember our long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's

Översättning

De flesta nätter vill jag bara inte åka hem
Super laddad efter att stänger stängs även om jag är helt ensam
Och jag är rastlös de flesta av mina dagar
Jag måste gå ut och hämta något för dessa memoarer
Så jag är riskabel, vårdslös i en minut
Jag trodde aldrig att himlen var min gräns
Jag lägger dig för att lägga in sidorna i mina berättelser
Jag pratar om långa nätter nere vid stränderna
Tequila-skott lär oss alltid
Hur man svänger
Börja leva mitt sätt
Eller kanske vi kan åka till Vegas
Jag vet att en Greyhound-buss kan ta oss
Så vad säger du
Börja leva mitt sätt
La-La-La's
Vänd på sidan, vad är nästa för idag
På min lunchpaus är allt jag vill göra att planera vår stora flykt
Men allt du kan tänka dig är dina räkningar att betala
Tja älskling, glöm det bättre
Jag fick två flygbiljetter
Så låt oss bli riskabla, hänsynslösa i en minut
Jag trodde aldrig att himlen var min gräns
Innan du vet ordet av det
Vi sjunger alla våra "Varför gjorde jag inte"
Jag pratar om långa nätter nere vid stränderna
Tequila-skott lär oss alltid
Hur man svänger
Börja leva mitt sätt
Eller kanske vi kan åka till Vegas
Jag vet att en Greyhound-buss kan ta oss
Så vad säger du
Börja leva mitt sätt
La-La-La's
Ibland förstår jag det inte
En fot från målet kan jag fortfarande inte slå det
Slå på väggen och ändå ger jag allt
Och ibland förbiser jag det
Fick en fullständig räkning och jag slog ut att titta
Två ner, baser laddade drar jag mig tillbaka
Sedan minns jag våra långa nätter nere vid stränderna
Tequila-skott lär oss alltid
Hur man svänger
Börja leva mitt sätt
Eller kanske vi kan åka till Vegas
Jag vet att en Greyhound-buss kan ta oss
Så vad säger du
Börja leva mitt sätt
La-La-La's

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *