Artist emilie autumn - Låttitel what if

Text och översättning: emilie autumn - what if. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Here you sit on your high-backed chair
Wonder how the view is from there
I wouldn't know 'cause I like to sit
Upon the floor, yeah upon the floor
If you like we could play a game
Let's pretend that we are the same
But you will have to look much closer
Than you do, closer than you do
And I'm far too tired to stay here anymore
And I don't care what you think anyway
'Cause I think you were wrong about me
Yeah what if you were, what if you were
And what if I'm a snowstorm burning
What if I'm a world unturning
What if I'm an ocean
Far too shallow, much too deep
What if I'm the kindest demon
Something you may not believe in
What if I'm a siren
Singing gentlemen to sleep
I know you've got it figured out
Tell me what I am all about
And I just might learn a thing or two
Hundred about you, maybe about you
I'm the end of your telescope
I don't change just to suit your vision
'Cause I am bound by a fraying rope
Around my hands, tied around my hands
And you close your eyes
When I say I'm breaking free
And put your hands over both your ears
Because you cannot stand to believe I'm not
The perfect girl you thought
Well what have I got to lose
And what if I'm a weeping willow
Laughing tears upon my pillow
What if I'm a socialite
Who wants to be alone
What if I'm a toothless leopard
What if I'm a sheepless shepherd
What if I'm an angel
Without wings to take me home
You don't know me
Never will, never will
I'm outside your picture frame
And the glass is breaking now
You can't see me
Never will, never will
If you're never gonna see
What if I'm a crowded desert
Too much pain with little pleasure
What if I'm the nicest place
You never want to go
What if I don't know who I am
Will that keep us both from trying
To find out and when you have
Be sure to let me know
What if I'm a snowstorm burning
What if I'm a world unturning
What if I'm an ocean
Far too shallow, much too deep
What if I'm the kindest demon
Something you may not believe in
What if I'm a siren
Singing gentlemen to sleep
Sleep
Sleep

Översättning

Här sitter du på din högryggade stol
Undrar hur utsikten är därifrån
Jag skulle inte veta för jag gillar att sitta
På golvet, ja på golvet
Om du gillar kan vi spela ett spel
Låt oss låtsas att vi är desamma
Men du måste titta mycket närmare
Än du gör, närmare än du gör
Och jag är alldeles för trött för att stanna här längre
Och jag bryr mig inte vad du tycker ändå
För jag tror att du hade fel om mig
Ja tänk om du var, tänk om du var
Och tänk om jag bränner en snöstorm
Tänk om jag är en värld som vänder
Tänk om jag är ett hav
Alltför grunt, alldeles för djupt
Tänk om jag är den snällaste demonen
Något du kanske inte tror på
Tänk om jag är en siren
Sjungande herrar att sova
Jag vet att du har fått reda på det
Berätta vad jag handlar om
Och jag kan bara lära mig en sak eller två
Hundra om dig, kanske om dig
Jag är slutet på ditt teleskop
Jag ändrar inte bara för att passa din vision
För jag är bunden av ett slitande rep
Runt mina händer, bundna runt mina händer
Och du stänger ögonen
När jag säger att jag bryter mig fri
Och lägg händerna över båda öronen
För att du inte kan tro att jag inte är det
Den perfekta tjejen du trodde
Tja, vad har jag att förlora?
Och vad händer om jag är en gråtpil
Skrattar tårar på min kudde
Tänk om jag är socialist
Vem vill vara ensam
Tänk om jag är en tandlös leopard
Vad händer om jag är en fårlös herde
Tänk om jag är en ängel
Utan vingar för att ta mig hem
Du känner mig inte
Aldrig kommer, aldrig kommer
Jag är utanför din bildram
Och glaset går sönder nu
Du kan inte se mig
Aldrig kommer, aldrig kommer
Om du aldrig kommer att se
Tänk om jag är en fullsatt öken
För mycket smärta med lite nöje
Tänk om jag är den trevligaste platsen
Du vill aldrig åka
Tänk om jag inte vet vem jag är
Kommer det att hindra oss båda från att försöka
Att ta reda på och när du har
Var noga med att meddela mig
Tänk om jag bränner en snöstorm
Tänk om jag är en värld som vänder
Tänk om jag är ett hav
Alltför grunt, alldeles för djupt
Tänk om jag är den snällaste demonen
Något du kanske inte tror på
Tänk om jag är en siren
Sjungande herrar att sova
Sömn
Sömn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *