Artist emilie autumn - Låttitel visions

Text och översättning: emilie autumn - visions. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Bits of conversation fill my head
Tangling with words we haven't said
Glimpses of a movement you once made
Knowing I could live but dream instead
Wondering if you saw the part I played
Whether I'm the reason that you stayed
Only half believing it could be
Well aware I want what I forbade
Questioning my own reality
Doubting in my mind the things I see
Altering perception fast as light
Do you know for years you've haunted me?
Speaking words you never could recite
Giving bliss as if to test my flight
All is but illusion, this I know
Yet more felt than objects in my sight
The world may see my skin but just below
Simmers what I think but never show
Lifetimes lived with you but more than this,
Guessing where in your sweet dreams you go
Do you drown in memory's abyss?
Is there music in a voice you miss?
When you close your eyes do you relive
Each averted glance, aborted kiss?
Do you harbor what you should forgive?
Search for signs in every narrative?
Or repel all company save one,
Who is not cure but palliative?
While its possible these things you've done,
All too likely I'm the only one
And upon this thought my vision fled
So I end back where I had begun
Nothing but the present fills your head
Forgetting more than half the things I've said
Shadows of a sacrifice you made
Knowing you could dream but live instead.

Översättning

Bitar av konversation fyller mitt huvud
Trasslar med ord som vi inte har sagt
Glimt av en rörelse du en gång gjorde
Att veta att jag kunde leva men drömma istället
Undrar om du såg den del jag spelade
Oavsett om jag är anledningen till att du stannade
Bara hälften tror att det kan vara
Väl medveten om att jag vill ha det jag förbjöd
Fråga min egen verklighet
Jag tvivlar på de saker jag ser
Ändrar uppfattningen snabbt som ljus
Vet du i flera år att du har hemsökt mig?
Tala ord som du aldrig kunde läsa
Lycka till som att testa mitt flyg
Allt är bara illusion, det vet jag
Ännu mer filt än föremål i mina ögon
Världen kan se min hud men strax nedanför
Simrar vad jag tycker men aldrig visar
Livstider levde med dig men mer än detta,
Gissa var i dina söta drömmar du går
Drunknar du i minnets avgrund?
Finns det musik i en röst du saknar?
När du blundar återupplever du
Varje avvärjd blick, avbruten kyss?
Har du det du borde förlåta?
Leta efter tecken i varje berättelse?
Eller avvisa alla företag spara en,
Vem är inte botemedel utan palliativ?
Även om det är möjligt dessa saker du har gjort,
Alltför troligt att jag är den enda
Och efter denna tanke flydde min vision
Så jag slutar tillbaka där jag hade börjat
Inget annat än nuet fyller ditt huvud
Glömmer mer än hälften av det jag har sagt
Skuggor av ett offer du gjorde
Att veta att du kan drömma men leva istället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *