• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emilie autumn – the music i heard once

Artist emilie autumn - Låttitel the music i heard once

Text och översättning: emilie autumn - the music i heard once. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The music I heard once
Was louder than it is now
I can no longer distinguish
Pained cries from shouts of joy
Perhaps my ears are deaf
Or the interference too great
Still the order I remember
Has given way to discord
And while running wild was exciting
It was so only for a moment
Fleeting as a note
Leaving an even more transparent impression
The music I recall
Was different than it is now
For the new makes the old seem older than it is
To think from that
We grew into a new age
Suggests that ages past
Were not enough for adventuring souls
For stars too bright to be concealed
In a dark but beauteous night
We will paste upon the curled pages words
Like charming and romantic and sentimental
Forgetting that charming is witchcraft
Romantic is love
And sentiment is what makes us human

Översättning

Musiken jag hörde en gång
Var högre än nu
Jag kan inte längre skilja
Smärtsamma rop från glädjesrop
Kanske mina öron är döva
Eller störningen för stor
Fortfarande den ordning jag minns
Har gett plats för oenighet
Och medan du sprang vilt var spännande
Det var så bara ett ögonblick
Flyktig som en anteckning
Lämna ett ännu mer transparent intryck
Musiken jag minns
Var annorlunda än nu
För det nya får det gamla att verka äldre än det är
Att tänka utifrån det
Vi växte in i en ny tidsålder
Föreslår att åldras tidigare
Räckte inte för äventyrliga själar
För stjärnor som är för ljusa för att döljas
I en mörk men vacker natt
Vi klistrar ord på de böjda sidorna
Som charmig och romantisk och sentimental
Att glömma det charmiga är trolldom
Romantisk är kärlek
Och känslan är det som gör oss mänskliga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *