• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emilie autumn – take the pill

Artist emilie autumn - Låttitel take the pill

Text och översättning: emilie autumn - take the pill. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Take the pill that makes you weaker
Take the pill that makes you sick
Take the pill or you'll be sorry
Take this bloody pill and make it quick
Take the pill that kills your sex drive
Take the pill that makes you cry
Take the pill that burns your insides
Take the pill that makes you want to die
Just be careful what you say...
Today could be your day
You no longer rule your body
You no longer own those rights
You will wake up when we say so
You will sleep when we shut out the lights
Enjoy your stay...
Cause you can't run away...
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
You'll be just... fine
Take the pill that makes you quiet
Take the pill that makes you blind
Take the pill that wipes your memory
Take the pill that's fucking with your mind
That's all you have to lose
Ha... that's funny...
Best that you're not procreating
Best that you don't multiply
Better still, let's sterilize you
Take this pill, the doctor's standing by
Lift up your skirt...
And yes, it's going to hurt...
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
Get back in line
You'll be just...fine...
Don't you wanna be sedated?
Don't you want to ease this pain?
If these pills are not effective then we will electroshock your brain
We are not happy with your progress
You're not yet considered sane
If these pills are not effective, we'll electroshock your brain
Don't even think of spitting out
We know your tricks
We're on to you
We will check underneath your tongue
We know exactly what you're doing
Your accusations are a joke
Your credibility is shot
Just keep your eyes down and your mouth shut
That's the only choice you've got
So you're a doctor and I am just a crazy little girl
(Who would you believe?)
Well he's a doctor and you are just a crazy FUCKING BITCH
(Who would you believe?)
We filled your prescription
You'll never run out again
We filled your prescription
These drugs are your only friend
We filled your prescription
You'll never run out again
We filled your prescription
These drugs are your only friend
Now take the pill!
Take the pill! (x15)
Take it!
Take it! (x4X)
Swallow!
Swallow! (x4)

Översättning

Ta p-piller som gör dig svagare
Ta p-piller som gör dig sjuk
Ta p-piller annars blir du ledsen
Ta detta blodiga piller och gör det snabbt
Ta p-piller som dödar din sexlust
Ta p-piller som får dig att gråta
Ta p-piller som bränner din insida
Ta p-piller som gör att du vill dö
Var bara försiktig med vad du säger ...
Idag kan det bli din dag
Du styr inte längre din kropp
Du äger inte längre dessa rättigheter
Du vaknar när vi säger det
Du kommer att sova när vi stänger av lamporna
Ha en trevlig vistelse...
För att du inte kan springa iväg ...
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Du kommer bara ... bra
Ta p-piller som gör dig tyst
Ta p-piller som gör dig blind
Ta p-piller som torkar ditt minne
Ta p-piller som är jävla med ditt sinne
Det är allt du behöver förlora
Ha ... det är roligt ...
Bäst att du inte förökar dig
Bäst att du inte multiplicerar
Ännu bättre, låt oss sterilisera dig
Ta detta piller, läkaren står där
Lyft upp kjolen ...
Och ja, det kommer att göra ont ...
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Gå tillbaka i raden
Du kommer bara ... bra ...
Vill du inte bedövas?
Vill du inte lindra smärtan?
Om dessa piller inte är effektiva kommer vi att electrochock din hjärna
Vi är inte nöjda med dina framsteg
Du betraktas ännu inte som förnuftig
Om dessa piller inte är effektiva kommer vi att chockera din hjärna
Tänk inte ens på att spotta ut
Vi känner till dina knep
Vi är på väg till dig
Vi kommer att kolla under din tunga
Vi vet exakt vad du gör
Dina anklagelser är ett skämt
Din trovärdighet är skjuten
Håll bara ögonen nere och munnen
Det är det enda valet du har
Så du är läkare och jag är bara en galen liten flicka
(Vem skulle du tro?)
Han är läkare och du är bara en galen jävla tik
(Vem skulle du tro?)
Vi fyllde ditt recept
Du tar aldrig slut igen
Vi fyllde ditt recept
Dessa läkemedel är din enda vän
Vi fyllde ditt recept
Du tar aldrig slut igen
Vi fyllde ditt recept
Dessa läkemedel är din enda vän
Ta nu p-piller!
Ta pillret! (x15)
Ta det!
Ta det! (x4X)
Svälja!
Svälja! (x4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *