Artist emilie autumn - Låttitel shalott

Text och översättning: emilie autumn - shalott. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

She's locked up with a spinning wheel
She can't recall what it was like to feel
She says, "This room's gonna be my grave
And there's no one who can save me,"
She sits down to her colored thread
She knows lovers waking up in their beds
She says, "How long can I live this way
Is there someone I can pay to let me go
'Cause I'm half sick of shadows
I want to see the sky
Everyone else can watch as the sun goes down
So why can't I
Chorus:
And it's raining
And the stars are falling from the sky
And the wind
And the wind I know it's cold
I've been waiting
For the day I will surely die
And it's here
And it's here for I've been told
That I'll die before I'm old
And the wind I know it's cold..."
She looks up to the mirrored glass
She sees a horse and rider pass
She says, "This man's gonna be my death
'Cause he's all I ever wanted in my life
And I know he doesn't know my name
And that all the girls are all the same to him
But still I've got to get out of this place
'Cause I don't think I can face another night
Where I'm half sick of shadows
And I can't see the sky
Everyone else can watch as the tide comes in
So why can't I
Chorus
But there's willow trees
And little breezes, waves, and walls, and flowers
And there's moonlight every single night
As I'm locked in these towers
So I'll meet my death
But with my last breath I'll sing to him I love
And he'll see my face in another place,"
And with that the glass above
Her cracked into a million bits
And she cried out, "So the story fits
But then I could have guessed it all along
'Cause now some drama queen is gonna write a song for me,"
She went down to her little boat
And she broke the chains and began to float away
And as the blood froze in her veins she said,
"Well then that explains a thing or two
'Cause I know I'm the cursed one
I know I'm meant to die
Everyone else can watch as their dreams untie
So why can't I
Chorus
Chorus

Översättning

Hon är låst med ett snurrhjul
Hon minns inte hur det var att känna
Hon säger, "Det här rummet blir min grav
Och det finns ingen som kan rädda mig, "
Hon sätter sig ner till sin färgade tråd
Hon känner att älskare vaknar upp i sina sängar
Hon säger, "Hur länge kan jag leva på det här sättet
Finns det någon jag kan betala för att släppa mig
För att jag är halvtrött på skuggor
Jag vill se himlen
Alla andra kan titta när solen går ner
Så varför kan jag inte
Kör:
Och det regnar
Och stjärnorna faller från himlen
Och vinden
Och vinden jag vet att det är kallt
jag har väntat
För dagen kommer jag säkert att dö
Och det är här
Och det är här för jag har fått höra
Att jag dör innan jag är gammal
Och vinden jag vet att det är kallt ... "
Hon tittar upp mot det speglade glaset
Hon ser en häst och ryttare passera
Hon säger, "Den här mannen blir min död
För att han är allt jag någonsin ville ha i mitt liv
Och jag vet att han inte vet mitt namn
Och att alla tjejer är lika för honom
Men ändå måste jag komma bort från denna plats
För jag tror inte att jag kan möta ännu en natt
Där jag är halvtrött på skuggor
Och jag kan inte se himlen
Alla andra kan se när tidvattnet kommer in
Så varför kan jag inte
Kör
Men det finns pilträd
Och små vindar, vågor och väggar och blommor
Och det finns månsken varje kväll
När jag är låst i dessa torn
Så jag ska möta min död
Men med mitt sista andetag sjunger jag för honom som jag älskar
Och han får se mitt ansikte på en annan plats, "
Och med det glaset ovan
Hennes sprack i en miljon bitar
Och hon ropade, "Så historien passar
Men då kunde jag ha gissat det hela tiden
För nu kommer någon dramadrottning att skriva en sång åt mig, "
Hon gick ner till sin lilla båt
Och hon bröt kedjorna och började flyta bort
Och när blodet frös i hennes ådrar sa hon:
"Nåväl, det förklarar en sak eller två
För jag vet att jag är den förbannade
Jag vet att jag är tänkt att dö
Alla andra kan se när deras drömmar lossnar
Så varför kan jag inte
Kör
Kör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *