Artist emilie autumn - Låttitel opheliac

Text och översättning: emilie autumn - opheliac. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm your Opheliac
I've been so disillusioned
I know you'd take me back
But still I feigned confusion
I couldn't be your friend
My world was too unstable
You might have seen the end
But you were never able
To keep me breathing
As the water rises up again
Before I slip away
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
It's the Opheliac in me
It's the Opheliac in me
I'm your Opheliac
My stocking prove my virtues
I'm open to attack
But I don't want to hurt you
Whether I swim or sink
That's no concern of yours now
How could you possibly think
You had the power to know how
To keep me breathing
As the water rises up again
Before I slip away
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
It's the Opheliac in me
It's the Opheliac in me
Studies Show...
Intelligent girls are more depressed
Because they know
What the world is really like
Don't think for a beat it makes it better
When you sit her down and tell her
Everything's gonna all right
She knows in society she either is
A devil or an angel with no in between
She speaks in third person
So she can forget that she's me
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
But never doubt
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see

Översättning

Jag är din Opheliac
Jag har blivit så desillusionerad
Jag vet att du skulle ta mig tillbaka
Men ändå tappade jag förvirring
Jag kunde inte vara din vän
Min värld var för instabil
Du kanske har sett slutet
Men du kunde aldrig
För att hålla mig andad
När vattnet stiger upp igen
Innan jag glider iväg
Du känner till de spel jag spelar
Och orden säger jag
När jag vill ha min egen väg
Du känner de lögner jag berättar
När du har gått igenom helvetet
Och jag säger att jag inte kan stanna
Du vet hur svårt det kan vara
Att fortsätta att tro på mig
När allt och alla
Blir min fiende och när
Det finns inget mer du kan göra
Jag kommer att skylla på dig
Det är inte som jag vill vara
Jag hoppas bara att du till slut kommer att se
Det är Opheliac i mig
Det är Opheliac i mig
Jag är din Opheliac
Min strumpa bevisar mina dygder
Jag är öppen för attacker
Men jag vill inte skada dig
Oavsett om jag simmar eller sjunker
Det är inte ditt bekymmer nu
Hur kan du tänka dig?
Du hade makten att veta hur
För att hålla mig andad
När vattnet stiger upp igen
Innan jag glider iväg
Du känner till de spel jag spelar
Och orden säger jag
När jag vill ha min egen väg
Du känner de lögner jag berättar
När du har gått igenom helvetet
Och jag säger att jag inte kan stanna
Du vet hur svårt det kan vara
Att fortsätta att tro på mig
När allt och alla
Blir min fiende och när
Det finns inget mer du kan göra
Jag kommer att skylla på dig
Det är inte som jag vill vara
Jag hoppas bara att du till slut kommer att se
Det är Opheliac i mig
Det är Opheliac i mig
Studier visar...
Intelligenta tjejer är mer deprimerade
Eftersom de vet
Hur världen egentligen är
Tänk inte för ett slag det gör det bättre
När du sätter ner henne och berättar för henne
Allt kommer att gå bra
Hon vet i samhället att hon är
En djävul eller en ängel utan mellan
Hon talar i tredje person
Så hon kan glömma att hon är jag
Tvivlar på att stjärnorna är eld
Tvivlar på att solen rör sig
Tvivlar på att sanningen är en lögnare
Men tvivla aldrig
Tvivlar på att stjärnorna är eld
Tvivlar på att solen rör sig
Tvivlar på att sanningen är en lögnare
Men tvivla aldrig
Tvivlar på att stjärnorna är eld
Tvivlar på att solen rör sig
Tvivlar på att sanningen är en lögnare
Men tvivlar aldrig på att jag älskar
Du känner till de spel jag spelar
Och orden säger jag
När jag vill ha min egen väg
Du känner de lögner jag berättar
När du har gått igenom helvetet
Och jag säger att jag inte kan stanna
Du vet hur svårt det kan vara
Att fortsätta att tro på mig
När allt och alla
Blir min fiende och när
Det finns inget mer du kan göra
Jag kommer att skylla på dig
Det är inte som jag vill vara
Jag hoppas bara att du till slut kommer att se
Men tvivla aldrig
Du känner till de spel jag spelar
Och orden säger jag
När jag vill ha min egen väg
Du känner de lögner jag berättar
När du har gått igenom helvetet
Och jag säger att jag inte kan stanna
Du vet hur svårt det kan vara
Att fortsätta att tro på mig
När allt och alla
Blir min fiende och när
Det finns inget mer du kan göra
Jag kommer att skylla på dig
Det är inte som jag vill vara
Jag hoppas bara att du till slut kommer att se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *