Artist emilie autumn - Låttitel if

Text och översättning: emilie autumn - if. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

If I had a mystery
I'd spoil the surprise
Giving it away to you
To see it through your eyes
If I had a song to sing
I'd name it after you
So that each time it was heard
Everybody knew
That no one mattered anymore
And no one ever would
That I would stop the spinning earth
If only music could
And if I had a purer heart
I think that I could be
Something that you'll someday need
If only that were me
For if I look inside myself
At what I hide away
I find my heart will never be
The reason that you stay

Översättning

Om jag hade ett mysterium
Jag skulle förstöra överraskningen
Ge bort det till dig
Att se det genom dina ögon
Om jag hade en sång att sjunga
Jag skulle namnge det efter dig
Så att varje gång det hördes
Alla visste
Att ingen spelade någon roll längre
Och ingen skulle någonsin göra det
Att jag skulle stoppa den snurrande jorden
Om bara musik kunde
Och om jag hade ett renare hjärta
Jag tror att jag kunde vara det
Något som du någon gång behöver
Om det bara var jag
För om jag tittar inuti mig själv
Vid det jag gömmer mig
Jag tycker att mitt hjärta aldrig kommer att bli det
Anledningen till att du stannar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *