• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emilie autumn – i know where you sleep

Artist emilie autumn - Låttitel i know where you sleep

Text och översättning: emilie autumn - i know where you sleep. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I know, the sickening thoughts that slither around your head
I know, the gluttonous guilt that buried me in your bed
Manipulate me if you can, go on and fool me like your biggest fan
I know, the arrogant pride that poisons the truth you hear
I know, the bigoted tongue that tears apart all your fears
Pontificate, you faded star, go on and show them who you really are
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can fake it on stage
Crawl from your cage
Search and destroy
You can kill and depend on it
I know your tainted flesh
I know your filthy soul
I know each trick you played
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
I know, the illness behind the image that you create
I know, the tedious need to turn all your love into hate
You poor pathetic paranoid, is it just me or do you secretly enjoy it?
You can lie to the papers
(You can lie)
You can hide from the press
(You can hide)
You can fake it on stage
(Fake)
Crawl from your cage
(Crawl)
Search and destroy
(Search)
You can kill and depend on it
(Kill)
I know your tainted flesh
(You can hide)
I know your filthy soul
(You can hide)
I know each trick you played
(You can fake it if you try)
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
Sleep, Sleep, Sleep
You play the victim very well
You build yourself indulgent hell
You wanted someone to understand you
Well be careful what you wish for because I do
You've got a fancy turn of phrase
You set your trap
You made your plays
You're so fond of games
You must never lose
Funny how the only one in your bed is you
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can lie to the papers
You can hide from the press
(Fake, crawl, search, kill)
You can lie to the papers
You can hide from the press
Fake, crawl, search, kill
Oh my god, Oh my god
I touched you
I can never live it down
I can never live it down
God save the queen
I loved you
I can never live it down
I can never live it down
Oh, oh, I fucked you
I can never live it down
I can never live it down
I can never live it down
I know the sickening thoughts that slither around your head
I know the gluttonous guilt that buried me in your - shh! - bed
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can fake it on stage
Crawl from your cage
Search and destroy
You can kill and depend on it
I know your tainted flesh
I know your filthy soul
I know each trick you played
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way

Översättning

Jag vet, de sjuka tankarna som glider runt huvudet
Jag vet, den frossiga skulden som begravde mig i din säng
Manipulera mig om du kan, fortsätt och lura mig som ditt största fan
Jag vet, den arroganta stoltheten som förgiftar sanningen du hör
Jag vet, den tunga tungan som sliter sönder all din rädsla
Pontificate, din bleka stjärna, fortsätt och visa dem vem du verkligen är
Du kan ljuga för tidningarna
Du kan gömma dig från pressen
Du kan fejka det på scenen
Krypa från din bur
Sök och förstör
Du kan döda och vara beroende av det
Jag känner till ditt smutsiga kött
Jag känner din smutsiga själ
Jag känner till varje knep du spelade
Hora du lade
Dröm att du stal
Jag känner till sängen i rummet i väggen
I huset där du fick vad du ville och förstörde allt
Jag känner till hemligheterna som du behåller
Jag vet var du sover
Jag vet, sjukdomen bakom den bild du skapar
Jag vet, det tråkiga behovet av att förvandla all din kärlek till hat
Din stackars patetiska paranoid, är det bara jag eller tycker du om det i hemlighet?
Du kan ljuga för tidningarna
(Du kan ljuga)
Du kan gömma dig från pressen
(Du kan dölja)
Du kan fejka det på scenen
(Falsk)
Krypa från din bur
(Krypa)
Sök och förstör
(Sök)
Du kan döda och vara beroende av det
(Döda)
Jag känner till ditt smutsiga kött
(Du kan dölja)
Jag känner din smutsiga själ
(Du kan dölja)
Jag känner till varje knep du spelade
(Du kan fejka det om du försöker)
Hora du lade
Dröm att du stal
Jag känner till sängen i rummet i väggen
I huset där du fick vad du ville och förstörde allt
Jag känner till hemligheterna som du behåller
Jag vet var du sover
Sömn, sömn, sömn
Du spelar offret mycket bra
Du bygger dig själv eftergiven helvete
Du ville att någon skulle förstå dig
Var försiktig med vad du önskar eftersom jag gör det
Du har en snygg vändning
Du sätter din fälla
Du gjorde dina pjäser
Du är så förtjust i spel
Du får aldrig förlora
Roligt hur den enda i din säng är du
Du kan ljuga för tidningarna
Du kan gömma dig från pressen
Du kan ljuga för tidningarna
Du kan gömma dig från pressen
(Fake, crawl, sök, döda)
Du kan ljuga för tidningarna
Du kan gömma dig från pressen
Falska, krypa, söka, döda
Åh min gud, Åh min gud
Jag rörde dig
Jag kan aldrig leva upp det
Jag kan aldrig leva upp det
Gud rädda drottningen
jag älskade dig
Jag kan aldrig leva upp det
Jag kan aldrig leva upp det
Åh, åh, jag knullade dig
Jag kan aldrig leva upp det
Jag kan aldrig leva upp det
Jag kan aldrig leva upp det
Jag känner de sjuka tankarna som glider runt huvudet
Jag känner till den frossiga skulden som begravde mig i din - shh! - säng
Du kan ljuga för tidningarna
Du kan gömma dig från pressen
Du kan fejka det på scenen
Krypa från din bur
Sök och förstör
Du kan döda och vara beroende av det
Jag känner till ditt smutsiga kött
Jag känner din smutsiga själ
Jag känner till varje knep du spelade
Hora du lade
Dröm att du stal
Jag känner till sängen i rummet i väggen
I huset där du fick vad du ville och förstörde det
Jag känner till sängen i rummet i väggen
I huset där du fick vad du ville och förstörde det
Jag känner till sängen i rummet i väggen
I huset där du fick vad du ville och förstörde allt
Jag känner till hemligheterna som du behåller
Jag vet var du sover
Jag önskar er lycka till och förresten
(Din poesi suger)
Jag önskar er lycka till och förresten
(Din poesi suger)
Jag önskar er lycka till och förresten
(Din poesi suger)
Jag önskar er lycka till och förresten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *