Artist emilie autumn - Låttitel how strange

Text och översättning: emilie autumn - how strange. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

When you are sleeping do you dream of me
How strange, how strange
'Cause you know what they say
About the visions in your head and what they mean
How strange, how strange
That you should feel that way
I'm not living in an ordinary world
'Cause I'm not your ordinary good girl
And I don't believe in playing like I know that game
You're not heading for an ordinary love
'Cause I'm not the one that you should think of
And I'm not a prize that you can claim
You know I think it's strange
Just a little bit deranged
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you dream
How strange
I'm more than happy in my candlelight
How strange, how strange
That you should come to my dominion
In the middle of the darkest night
How strange, how strange
That you should even try
I'm not living in an ordinary world
'Cause I'm not your ordinary good girl
And I don't believe in playing like I know that game
You're not heading for an ordinary love
'Cause I'm not the one that you should think of
And I'm not a prize that you can claim
You know I think it's strange
Just a little bit deranged
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
Just a little bit deranged
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me
Supernatural, yes it's true
Tell me what are you gonna do
About this love
Are you strong enough
To love me for the way I am
I don't think you understand
That you can't hold me in your hand
If you want me
You had better find a way to show me
But don't you think you know me
'Cause I'm not looking for a boy to call my own
I'll do just fine alone
You know I think it's strange
Just a little bit deranged
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
You know I think it's strange
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
I don't come when you call
I don't try to be nice
I don't care after all
I don't take your advice
I don't answer your prayers
I don't do as you say
Love if you really care
You'd better find another way
You know I think it's strange
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you dream

Översättning

När du sover drömmer du om mig
Hur konstigt, hur konstigt
För du vet vad de säger
Om visionerna i ditt huvud och vad de betyder
Hur konstigt, hur konstigt
Att du ska känna så
Jag lever inte i en vanlig värld
För jag är inte din vanliga bra tjej
Och jag tror inte på att spela som jag känner det spelet
Du är inte på väg mot en vanlig kärlek
För jag är inte den du borde tänka på
Och jag är inte ett pris som du kan göra anspråk på
Du vet att jag tycker att det är konstigt
Bara lite förvirrad
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig i dina drömmar
När du sover gör du det
När du sover gör du det
När du sover drömmer du
Hur konstigt
Jag är mer än glad i mitt levande ljus
Hur konstigt, hur konstigt
Att du ska komma till mitt herravälde
Mitt i den mörkaste natten
Hur konstigt, hur konstigt
Att du ens bör försöka
Jag lever inte i en vanlig värld
För jag är inte din vanliga bra tjej
Och jag tror inte på att spela som jag känner det spelet
Du är inte på väg mot en vanlig kärlek
För jag är inte den du borde tänka på
Och jag är inte ett pris som du kan göra anspråk på
Du vet att jag tycker att det är konstigt
Bara lite förvirrad
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig i dina drömmar
Bara lite förvirrad
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig
Övernaturligt, ja det är sant
Berätta för mig vad ska du göra
Om den här kärleken
Är du tillräckligt stark
Att älska mig för hur jag är
Jag tror inte att du förstår
Att du inte kan hålla mig i din hand
Om du vill ha mig
Du borde hitta ett sätt att visa mig
Men tror du inte att du känner mig
För jag letar inte efter en pojke som ska ringa min egen
Jag klarar mig bra ensam
Du vet att jag tycker att det är konstigt
Bara lite förvirrad
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig i dina drömmar
Du vet att jag tycker att det är konstigt
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig i dina drömmar
Jag kommer inte när du ringer
Jag försöker inte vara trevlig
Jag bryr mig trots allt
Jag tar inte ditt råd
Jag svarar inte på dina böner
Jag gör inte som du säger
Älskar om du verkligen bryr dig
Du borde hitta ett annat sätt
Du vet att jag tycker att det är konstigt
Att du tror att jag ska byta för att göra dig lycklig
Om du kan berätta varför
Jag borde vänta runt då jag
Kan komma ner
Men tills dess betyder det
Du kan se mig i dina drömmar
När du sover gör du det
När du sover gör du det
När du sover drömmer du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *