Artist emilie autumn - Låttitel ever

Text och översättning: emilie autumn - ever. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've been racing for you, honey
But you take your love
From under my feet
The very moment I arrive
I hold the invitation in my hand
You smile and I don't understand
When you tell me the writing ain't yours
You were the one thing I could count on
Even if your apathy was what I expected
Oh, darling, I waited and waited to feel your footsteps
And to hear your breath
But maybe I just wanted someone to wait for
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
There's a spotlight of a holy kind
Think it comes from somewhere
Up in the sky or from some far off, lovely place
But this light never, ever, ever shone on me
At least as far as I could see
So I sat in the dark and I watched you
Now I just cry to myself
When there's no one around
And I teach myself to walk backwards
Out of any given situation
Yes, I can be graceful and try
Not to step on my train and
You don't have to say goodbye
But I'll be right here if you want to
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
Now, I could paint your portrait
If I never saw you again
When I am old someone may ask me
If I ever loved
And I will speak but they won't recognize
My words, they'll say I'm telling lies
And maybe I am
Maybe I am
All I know is
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch

Översättning

Jag har tävlat efter dig, älskling
Men du tar din kärlek
Under mina fötter
Just det ögonblick jag anländer
Jag håller inbjudan i min hand
Du ler och jag förstår inte
När du säger till mig är skrivandet inte ditt
Du var det enda jag kunde lita på
Även om din apati var vad jag förväntade mig
Åh, älskling, jag väntade och väntade på att känna dina fotspår
Och att höra din andedräkt
Men kanske ville jag bara ha någon att vänta på
Du var någonsin i mitt sinne
Du var bakom min själ varje gång
Jag höll den mot lågan
Du var någonsin i mina dyrbara tankar
Jag skulle lämna ett änglarum
Bara för att vara ensam
Om bara för att säga ditt namn
Jag sa aldrig att jag behövde dig, älskling
Som en ros behöver regnet
Hur skulle du kunna veta hur mycket?
Så jag sträcker efter din kärlek
Som månen och stjärnorna
Någonsin i mina ögon
Någonsin ur kontakt
Det finns en strålkastare av heligt slag
Tror att det kommer någonstans
Uppe på himlen eller från något långt borta, härlig plats
Men detta ljus lyser aldrig, aldrig, någonsin på mig
Åtminstone så långt jag kunde se
Så jag satt i mörkret och såg på dig
Nu gråter jag bara för mig själv
När det inte finns någon i närheten
Och jag lär mig själv att gå bakåt
Ut ur en given situation
Ja, jag kan vara graciös och försöka
Inte för att kliva på mitt tåg och
Du behöver inte säga adjö
Men jag är här om du vill
Du var någonsin i mitt sinne
Du var bakom min själ varje gång
Jag höll den mot lågan
Du var någonsin i mina dyrbara tankar
Jag skulle lämna ett änglarum
Bara för att vara ensam
Om bara för att säga ditt namn
Jag sa aldrig att jag behövde dig, älskling
Som en ros behöver regnet
Hur skulle du kunna veta hur mycket?
Så jag sträcker efter din kärlek
Som månen och stjärnorna
Någonsin i mina ögon
Någonsin ur kontakt
Nu kan jag måla ditt porträtt
Om jag aldrig träffade dig igen
När jag är gammal kanske någon frågar mig
Om jag någonsin älskat
Och jag kommer att tala men de kommer inte att känna igen
Mina ord, de kommer att säga att jag säger lögner
Och kanske är jag det
Kanske är jag
Allt jag vet är
Du var någonsin i mitt sinne
Du var bakom min själ varje gång
Jag höll den mot lågan
Du var någonsin i mina dyrbara tankar
Jag skulle lämna ett änglarum
Bara för att vara ensam
Om bara för att säga ditt namn
Jag sa aldrig att jag behövde dig, älskling
Som en ros behöver regnet
Hur skulle du kunna veta hur mycket?
Så jag sträcker efter din kärlek
Som månen och stjärnorna
Någonsin i mina ögon
Någonsin ur kontakt
Jag sa aldrig att jag behövde dig, älskling
Som en ros behöver regnet
Hur skulle du kunna veta hur mycket?
Så jag sträcker efter din kärlek
Som månen och stjärnorna
Någonsin i mina ögon
Någonsin ur kontakt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *