• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emery – under serious attack

Artist emery - Låttitel under serious attack

Text och översättning: emery - under serious attack. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emery! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emery och se vilka fler låtar vi har av emery i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You've taken this too far
Now it has to stop
You've taken this too far
Once again the table's turned
And I'm behind
Picking up the pieces from the night
My face is scarred, sometimes I feel
That I can't trust myself at all
And every time the sky
(Every time the sky)
Breaks open with sunshine
As streaming swords collide
(Streaming swords collide)
It takes me back in time
I float away to another place
Where heaven is waiting right outside
This is war
Can I take it anymore
(Can I take it anymore)
I'm falling faster and bleeding more
Than I have bled before
Certain death
(This blade will cause a purpose)
Lingers on the other hand
(And make you feel defeated)
But I will fight you
And victory will be mine in the end
Circumstances mean nothing
When it's over we will be
Heroes constantly
Pushing forward without any fear
If I erased the line between
Forgotten days and memories
I'd never change
Resolutions made in vain
To face, play out the day
Life is yours to save, save it
Or take, take it away

Översättning

Du har tagit det här för långt
Nu måste det sluta
Du har tagit det här för långt
Återigen har bordet vänt
Och jag är bakom
Plocka upp bitarna från natten
Mitt ansikte är ärrat, ibland känner jag mig
Att jag inte alls kan lita på mig själv
Och varje gång himlen
(Varje gång himlen)
Bryter upp med solsken
När strömmande svärd kolliderar
(Strömmande svärd kolliderar)
Det tar mig tillbaka i tiden
Jag flyter iväg till en annan plats
Där himlen väntar precis utanför
Detta är krig
Kan jag ta det längre
(Kan jag ta det längre)
Jag faller snabbare och blöder mer
Än jag har blöjt tidigare
Säker död
(Detta blad kommer att orsaka ett syfte)
Lingers å andra sidan
(Och få dig att känna dig besegrad)
Men jag kommer att slåss mot dig
Och segern blir till slut min
Omständigheterna betyder ingenting
När det är över blir vi det
Hjältar ständigt
Framåt utan rädsla
Om jag raderade linjen mellan
Glömda dagar och minnen
Jag skulle aldrig förändras
Beslut gjorda förgäves
För att möta, spela ut dagen
Livet är ditt att rädda, spara det
Eller ta, ta bort det

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *