Artist emery - Låttitel the weakest

Text och översättning: emery - the weakest. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emery! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emery och se vilka fler låtar vi har av emery i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Point the gun, just pretend that it's time
Say the word and I will fire
Sometimes I get so tired of their lies
It's worth more than my life
Say the word and I will die
There's no peaceful passing
Of this new sickness that I
Have introduced to everyone around me
Saying that I'm the cause of all their crime
And when they're drunk
I poured the wine
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Point the gun, just pretend that it is time
Say the word and I will fire
Take me far from this, less than perfect design
My contributions only go so far
Without monetary gain for my part
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Running with the scissors pointed at your
Heart from your hand, is that your plan?
I don't have time for questions
Concerning your future position
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Take what is ours
Put on your coat
It's time to go, it's time to go
Dancing very close with what I want
Taking every inch to its farthest point
Losing precious time is not a choice
When I'm dealing with you, I heard your voice
Giving up the fight with arms that bruise
Delicately shading these grays and blues
I could never stop bleeding for you
Endless dedication, my gift to you

Översättning

Rikta pistolen, låtsas bara att det är dags
Säg ordet så skjuter jag
Ibland blir jag så trött på deras lögner
Det är värt mer än mitt liv
Säg ordet så dör jag
Det finns ingen fredlig passering
Av denna nya sjukdom som jag
Har presenterat för alla omkring mig
Att säga att jag är orsaken till allt deras brott
Och när de är fulla
Jag hällde vinet
Låt oss lämna denna plats och säga att vi har rymt
Vi säger att det inte är någon skillnad
Mellan rätt och fel ikväll
Vi lämnar inga spår av planer som vi har gjort
Så de kan inte hitta oss och ta vad som är vårt
Rikta pistolen, bara låtsas att det är dags
Säg ordet så skjuter jag
Ta mig långt ifrån detta, mindre än perfekt design
Mina bidrag går bara så långt
Utan monetär vinst för min del
Låt oss lämna denna plats och säga att vi har rymt
Vi säger att det inte är någon skillnad
Mellan rätt och fel ikväll
Vi lämnar inga spår av planer som vi har gjort
Så de kan inte hitta oss och ta vad som är vårt
Att springa med saxen riktad mot din
Hjärtat från din hand, är det din plan?
Jag har inte tid för frågor
När det gäller din framtida position
Låt oss lämna denna plats och säga att vi har rymt
Vi säger att det inte är någon skillnad
Mellan rätt och fel ikväll
Vi lämnar inga spår av planer som vi har gjort
Så de kan inte hitta oss och ta vad som är vårt
Ta vad som är vårt
Ta på dig din kappa
Det är dags att gå, det är dags att gå
Dansar väldigt nära med vad jag vill
Tar varje tum till sin längsta punkt
Att förlora dyrbar tid är inte ett val
När jag har att göra med dig hörde jag din röst
Ge upp kampen med armar som blåmärken
Delikat skuggning av dessa gråtoner och blues
Jag kunde aldrig sluta blöda för dig
Oändligt engagemang, min gåva till dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *