Artist emery - Låttitel go wrong young man

Text och översättning: emery - go wrong young man. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emery! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emery och se vilka fler låtar vi har av emery i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I thought I was the sun and all its light
Shining in the dark, your vengeance my guide
I wanted to take this world back for you
Tearing skin and voice let the light breakthrough
I can't see a thing
I want this more than anything
The headlight stopped my feet from moving and
My eyelids could not close or move away
From the echo of the voice that buckled both
My knees and flung me to the ground beneath the weight
The earth and road seemed like they were not
There at all but there it was and everything in place
But I was changed, I was not the same
But now I confess, here in my own flesh is the familiar and the intimate
7 words, 7 words have severed into me
7 words, 7 words have brought me to my knees
Count your blessings that you've never seen
The things the simple things were ours to take
But the questions danced around our innocence
And now the innocence is nothing more than faith
Gather towards the door your things
Come quickly now, the morning gives the light away
Open your heart, to the very worst parts and let them depart
I cut my teeth on the flesh of the liars
I made my words into stones and then broke all the bones
I never saw the blade that ripped up my rib cage
My eyes glazed over and the world moved on
How dare we speak of future and boast of legacy

Översättning

Jag trodde att jag var solen och allt dess ljus
Lyser i mörkret, din hämnd min guide
Jag ville ta tillbaka den här världen åt dig
Rivande hud och röst släpper igenom ljuset
Jag kan inte se något
Jag vill ha det här mer än någonting
Strålkastaren hindrade mina fötter från att röra sig och
Mina ögonlock kunde inte stängas eller röra sig bort
Från röstets eko som spände båda
Mina knän och slängde mig till marken under vikten
Jorden och vägen verkade som om de inte var det
Där alls men där var det och allt på plats
Men jag blev förändrad, jag var inte densamma
Men nu erkänner jag, här i mitt eget kött är det bekanta och det intima
7 ord, 7 ord har delats in i mig
7 ord, 7 ord har fått mig på knä
Räkna dina välsignelser som du aldrig har sett
De saker som de enkla sakerna var våra att ta
Men frågorna dansade kring vår oskuld
Och nu är oskuld inget annat än tro
Samla dina saker mot dörren
Kom snabbt nu, morgonen ger ljuset bort
Öppna ditt hjärta till de värsta delarna och låt dem gå
Jag skär tänderna på lögnarnas kött
Jag gjorde mina ord till stenar och bröt sedan alla ben
Jag såg aldrig bladet som slet upp min revben
Mina ögon glaserade över och världen gick vidare
Hur vågar vi tala om framtiden och skryta med arv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *