Artist elyar fox - Låttitel colourblind

Text och översättning: elyar fox - colourblind. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elyar fox! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elyar fox och se vilka fler låtar vi har av elyar fox i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I was sleeping with my heart tucked under my pillow
Looking at the world through a blacked out window
The last one left, she broke my heart into a million pieces
That girl isnt you, no
You hit my heart got a boombox feeling
Knocked me out now Im staring at the ceiling
My colours faded, she brought them back to life
You let me in and it feels so good inside, yeah
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
You came my way and now
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
I saw your face and now
Theres no more black and white
For the first time, first time
Open up my eyes
And Im not colourblind
And Im not colourblind
Chilling in my sunset laughing till the suns out
JJ Price Tag playing at the background
I got a feeling flying through the sky
That everything is gonna be just fine
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
You came my way and now
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
I saw your face and now
Theres no more black and white
For the first time, first time
Open up my eyes
And Im not colourblind
And Im not colourblind
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
You came my way and now
Give me you heart girl Im not gonna let go
Out of the dark Im gonna love you retro
My lonely days were countless
I saw your face and now
Theres no more black and white
For the first time, first time
Open up my eyes
And Im not colourblind (no)
And Im not colourblind
And Im not colourblind

Översättning

Jag sov med mitt hjärta undangömt under min kudde
Tittar på världen genom ett mörklagt fönster
Den sista kvar bröt hon mitt hjärta i en miljon bitar
Den flickan är inte du, nej
Du slog mitt hjärta fick en boombox-känsla
Slog mig ut nu Jag stirrar i taket
Mina färger bleknade, hon väckte dem till liv igen
Du släppte in mig och det känns så bra inuti, ja
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Du kom mitt sätt och nu
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Jag såg ditt ansikte och nu
Det finns inte mer svartvitt
För första gången, första gången
Öppna mina ögon
Och jag är inte färgblind
Och jag är inte färgblind
Skrattar i min solnedgång och skrattar tills solen går ut
JJ-prislapp som spelar i bakgrunden
Jag fick en känsla av att flyga genom himlen
Att allt kommer att bli bra
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Du kom mitt sätt och nu
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Jag såg ditt ansikte och nu
Det finns inte mer svartvitt
För första gången, första gången
Öppna mina ögon
Och jag är inte färgblind
Och jag är inte färgblind
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Du kom mitt sätt och nu
Ge mig din hjärtflicka Jag ska inte släppa taget
Ut ur mörkret kommer jag att älska dig retro
Mina ensamma dagar var oräkneliga
Jag såg ditt ansikte och nu
Det finns inte mer svartvitt
För första gången, första gången
Öppna mina ögon
Och jag är inte färgblind (nej)
Och jag är inte färgblind
Och jag är inte färgblind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *