• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – you turned to me

Artist elvis costello - Låttitel you turned to me

Text och översättning: elvis costello - you turned to me. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You turned to me
And all at once
I knew I was betrayed
My eyes met yours just down the darkened path
Where both of us had strayed
Nothing good can come out of this
I know it may not be
But just then you turned to me
And I thought for a moment
Like the fool that I've become
I might be the one
To turn these lights back on
Just as I began to say
It's never worth the price you pay
I was going there anyway
You turned to me
And all at once
I knew that you had seen
How I was lost in something quite like love
When all I did was dream
Now as evening becomes the dawn
I wonder where you'll be
And just why you turned to me

Översättning

Du vände dig till mig
Och allt på en gång
Jag visste att jag förråddes
Mina ögon mötte dina precis längs den mörka vägen
Där vi båda hade avvikit
Inget bra kan komma ut ur detta
Jag vet att det kanske inte är det
Men just då vände du dig till mig
Och jag tänkte ett ögonblick
Som den dår som jag har blivit
Jag kanske är den
För att sätta på lamporna igen
Precis som jag började säga
Det är aldrig värt det pris du betalar
Jag åkte dit ändå
Du vände dig till mig
Och allt på en gång
Jag visste att du hade sett
Hur jag var vilse i något som kärlek
När allt jag gjorde var att drömma
Nu när kvällen blir gryningen
Jag undrar var du kommer att vara
Och bara varför du vände dig till mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *