• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – when green eyes turn blue

Artist elvis costello - Låttitel when green eyes turn blue

Text och översättning: elvis costello - when green eyes turn blue. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Every single time
It becomes too much
There's nothing I can say
Or I can touch
But the glory is, as it comes passing through
I know I will be there
When green eyes turn blue
It's the same for me
Time appears to teach
There is nothing quite beyond our reach
Wits may sharpen up
Their cuts and clever flays
Let them squander all of them
You brighten up my darkest gaze
And as a consequence I can see out of the gloom
That I gathered about myself
That I thought would flatter me
What the hell was the matter with me
Every single time I approached despair
I thought of your name and you were there
I won't burden you
As promises will do
But I know I will be there
When green eyes turn blue

Översättning

Varje gång
Det blir för mycket
Det finns inget jag kan säga
Eller så kan jag röra
Men härligheten är, när den passerar igenom
Jag vet att jag kommer att vara där
När gröna ögon blir blåa
Det är likadant för mig
Tiden verkar lära
Det finns inget helt utanför vår räckvidd
Wits kan skärpa upp
Deras nedskärningar och smarta lampor
Låt dem slösa bort dem alla
Du lyser upp min mörkaste blick
Och som en konsekvens kan jag se ut ur dysterheten
Att jag samlade om mig själv
Det jag trodde skulle smickra mig
Vad fan var det med mig
Varje gång närmade jag mig förtvivlan
Jag tänkte på ditt namn och du var där
Jag kommer inte att belasta dig
Som löften kommer att göra
Men jag vet att jag kommer att vara där
När gröna ögon blir blåa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *