• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – what s her name today

Artist elvis costello - Låttitel what s her name today

Text och översättning: elvis costello - what s her name today. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What's her name today?
What's her name today?
She could be anyone
I might have known you'd leave her crying
What's her name again?
You should be ashamed
How could you treat her so unspeakably?
Or did you think she was a different girl?
For as the radio played in the bedroom wall
What was that name you called her?
Was she the one who took away your pride
And your reason?
Oh, why did you decide that
You'd punish any girl you meet
To try and make that feeling go away?
What's her name today?
What's her name today?
Is her hair hanging down?
Or maybe it's fixed with a ribbon
Are her eyes still blue?
Should she trust in you?
Because it's a lonely world
She wants to believe for a while in all the things you say
But as the radio played in the bedroom wall
What was that name you called her?
Isn't her smile reminiscent of someone else?
Well, is it or isn't it?
Oh, why did you decide that
You'd punish any girl you meet
To try and make that feeling go away?
What's her name today?
Is she going to stay
So you can ruin her?
And soon she'll be twisted in chiffon
Dress her like a doll
String her like a pearl
She hears peals of bells, but it's hard to tell
Now that she's hung up like a chandelier
What's her name?
What's her name?
What's her name today?

Översättning

Vad heter hon idag?
Vad heter hon idag?
Hon kan vara vem som helst
Jag kanske visste att du skulle lämna henne gråtande
Vad heter hon igen?
Du borde skämmas
Hur kunde du behandla henne så otydligt?
Eller trodde du att hon var en annan tjej?
För som radion spelade i sovrumsväggen
Vad heter du det?
Var det hon som tog bort din stolthet
Och din anledning?
Åh, varför bestämde du dig för det
Du skulle straffa alla tjejer du träffar
För att försöka få den känslan att försvinna?
Vad heter hon idag?
Vad heter hon idag?
Hänger håret ner?
Eller kanske är det fixerat med ett band
Är hennes ögon fortfarande blå?
Ska hon lita på dig?
För det är en ensam värld
Hon vill tro ett tag på allt du säger
Men när radion spelade i sovrumsväggen
Vad heter du det?
Påminner inte hennes leende om någon annan?
Tja, är det eller är det inte?
Åh, varför bestämde du dig för det
Du skulle straffa alla tjejer du träffar
För att försöka få den känslan att försvinna?
Vad heter hon idag?
Kommer hon att stanna
Så du kan förstöra henne?
Och snart kommer hon att vridas i chiffong
Klä henne som en docka
Sträng henne som en pärla
Hon hör pells av klockor, men det är svårt att säga
Nu när hon har lagt på som en ljuskrona
Vad heter hon?
Vad heter hon?
Vad heter hon idag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *