• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – we oughta be ashamed

Artist elvis costello - Låttitel we oughta be ashamed

Text och översättning: elvis costello - we oughta be ashamed. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We oughta be ashamed
We oughta be ashamed
We use and abuse such a wonderful name
See the blooming of the flowers
When the spring first appears
Hear the crying of the baby
In its first tender years
Watch the flight of the robin
When he knows winter's through
And the One who made that Robin
Is somewhere watching you
So we oughta be ashamed
We oughta be ashamed
We use and abuse such a wonderful name
Look at the beauty that's all around us
From California to Maine
Then we think how we mistreat it
Oh, we oughta be ashamed
Watch the people pass the beggar
On the street as he cries
"Pencils for a nickel"
Still they pass him by
See the rich man with all his money
Ah, but still he complains
Smell the flowing of all the whiskey
Lord, we oughta be ashamed
We oughta be ashamed
We oughta be ashamed
We use and abuse such a wonderful name
And the beauty's all around us
From California to Maine
Oh, we think how He's mistreated
We oughta be ashamed
And think how we mistreat Him
Lord, we oughta be ashamed

Översättning

Vi borde skämmas
Vi borde skämmas
Vi använder och missbrukar ett så underbart namn
Se blommans blommor
När våren först dyker upp
Hör barnets gråt
Under de första anbudsåren
Titta på robins flyg
När han vet att vintern är klar
Och den som skapade den Robin
Är det någonstans som tittar på dig
Så vi borde skämmas
Vi borde skämmas
Vi använder och missbrukar ett så underbart namn
Titta på skönheten som finns runt omkring oss
Från Kalifornien till Maine
Sedan tänker vi hur vi misshandlar det
Vi borde skämmas
Titta på folket passera tiggaren
På gatan när han gråter
"Pennor för en nickel"
Ändå passerar de honom
Se den rika mannen med alla sina pengar
Ah, men ändå klagar han
Lukta flödet av all whisky
Herre, vi borde skämmas
Vi borde skämmas
Vi borde skämmas
Vi använder och missbrukar ett så underbart namn
Och skönheten finns runt omkring oss
Från Kalifornien till Maine
Åh, vi tänker på hur han misshandlade
Vi borde skämmas
Och tänk hur vi mishandlar honom
Herre, vi borde skämmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *