Artist elvis costello - Låttitel veronica

Text och översättning: elvis costello - veronica. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Is it all in that pretty little head of yours?
What goes on in that place in the dark?
Well I used to know a girl and I could have sworn
That her name was Veronica
Well she used to have a carefree mind of her own
And a delicate look in her eye
These days I'm afraid she's not even sure
If her name is Veronica
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Did the days drag by? Did the favors wane?
Did he roam down the town all the while?
Will you wake from your dream, with a wolf at the door,
Reaching out for Veronica
Well it was all of sixty-five years ago
When the world was the street where she lived
And a young man sailed on a ship in the sea
With a picture of Veronica
On the "Empress of India"
And as she closed her eyes upon the world
And picked upon the bones of last week's news
She spoke his name out loud again
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Veronica sits in her favorite chair
And she sits very quiet and still
And they call her a name that they never get right
And if they don't then nobody else will
But she used to have a carefree mind of her own
With devilish look in her eye
Saying "You can call me anything you like,
But my name is Veronica"
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Oh Veronica

Översättning

Finns det allt i ditt vackra lilla huvud?
Vad händer på den platsen i mörkret?
Jag brukade känna en tjej och jag kunde ha svurit
Att hon hette Veronica
Hon brukade ha ett bekymmersfritt sinne
Och en känslig blick i hennes ögon
Dessa dagar är jag rädd att hon inte ens är säker
Om hon heter Veronica
Antar du att de väntande händerna på ögonen,
Veronica har gömt sig?
Och hela tiden skrattar hon åt dem som skriker
Hennes namn och stjäl hennes kläder
Veronica
Veronica
Dröjde dagarna förbi? Försvann favoriterna?
Strövade han ner i staden hela tiden?
Kommer du att vakna från din dröm, med en varg vid dörren,
Nå ut till Veronica
Det var alla för sextiofem år sedan
När världen var gatan där hon bodde
Och en ung man seglade på ett skepp i havet
Med en bild av Veronica
På "Indiens kejsarinna"
Och när hon stängde ögonen på världen
Och plockade på benen från förra veckans nyheter
Hon talade hans namn högt igen
Antar du att de väntande händerna på ögonen,
Veronica har gömt sig?
Och hela tiden skrattar hon åt dem som skriker
Hennes namn och stjäl hennes kläder
Veronica
Veronica
Veronica sitter i sin favoritstol
Och hon sitter väldigt tyst och stilla
Och de kallar henne ett namn som de aldrig får rätt
Och om de inte gör det kommer ingen annan att göra det
Men hon brukade ha ett bekymmersfritt sinne
Med djävulsk blick i ögat
Säg "Du kan ringa mig vad du än vill,
Men jag heter Veronica "
Antar du att de väntande händerna på ögonen,
Veronica har gömt sig?
Och hela tiden skrattar hon åt dem som skriker
Hennes namn och stjäl hennes kläder
Veronica
Veronica
Åh Veronica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *