• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – this house is empty now

Artist elvis costello - Låttitel this house is empty now

Text och översättning: elvis costello - this house is empty now. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

These rooms play tricks upon you
Remember when they were always filled with laughter
But now they're quite deserted
They seem to just echo voices raised in anger
Maybe you will see my face
Reflected there on the pane
In the window up above for long
In broken home
Yet this house is empty now
There's nothing I can do
To make you want to stay
So tell me how am I supposed to live without you
These walls were lined with pictures
Remember the glass we charged in celebration
But now I fill my life up
With all that I can to deaden this sensation
Do you recognize the face
Fixed in that fine silver frame
Were you really so unhappy there
You never said
So this house is empty now
There's nothing I can do to make you want to stay
So tell me how am I supposed to live without you
Oh, if I could just become forgetful
When night seems endless
Does the extinguished candle care
About the darkness
It's funny how the memory
Will bring you so close then make you disappear
Meanwhile all our friends must choose
Who they will favor, who they will lose
Hang the garland high, or close the door
Or throw away the key
This house is empty now
There's no one living here
You have to care about
This house is empty now
There's nothing I can do
To make you want to stay
So tell me how am I supposed to live without you
This house is empty now
This house is empty now
There's nothing I can do
This house is empty now
This house is empty now

Översättning

Dessa rum spelar trick på dig
Kom ihåg när de alltid var fyllda av skratt
Men nu är de ganska övergivna
De verkar bara eka röster som väcks av ilska
Du kanske ser mitt ansikte
Reflekteras där på rutan
I fönstret uppe länge
I trasigt hem
Ändå är huset tomt nu
Det finns inget jag kan göra
För att få dig att stanna
Så berätta för mig hur ska jag leva utan dig
Dessa väggar var fodrade med bilder
Kom ihåg glaset vi laddade för att fira
Men nu fyller jag mitt liv
Med allt jag kan för att döpa denna känsla
Känner du igen ansiktet
Fast i den fina silverramen
Var du verkligen så olycklig där
Du sa aldrig
Så det här huset är tomt nu
Det finns inget jag kan göra för att få dig att stanna
Så berätta för mig hur ska jag leva utan dig
Åh, om jag bara kunde bli glömsk
När natten verkar oändlig
Sköter det släckta ljuset
Om mörkret
Det är roligt hur minnet
Kommer att föra dig så nära och sedan få dig att försvinna
Under tiden måste alla våra vänner välja
Vem de kommer att gynna, vem de kommer att förlora
Häng kransen högt eller stäng dörren
Eller kasta nyckeln
Det här huset är tomt nu
Det finns ingen som bor här
Du måste bry dig om
Det här huset är tomt nu
Det finns inget jag kan göra
För att få dig att stanna
Så berätta för mig hur ska jag leva utan dig
Det här huset är tomt nu
Det här huset är tomt nu
Det finns inget jag kan göra
Det här huset är tomt nu
Det här huset är tomt nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *