• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – the imposter vs the floodtide

Artist elvis costello - Låttitel the imposter vs the floodtide

Text och översättning: elvis costello - the imposter vs the floodtide. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Trying to be too bad
Trying to talk too tough
Trying to jack the lad
You`d think he`d had enough
But he`s not the man you`d think that he can be
I just don`t know why you can`t see
That he is only the impostor
That he is only the impostor
You've never been this far
You've always been too smart
And you know all our boys
Are really girls at heart
But he`s not
When I said that I was lying I might have been lying
Never let me hear you say you`re not trying
This is your big decision
Hope you`re not disappointed
He`s got double vision
When you want him double jointed
And he`s not
He`ll only bring you souvenirs
It`s only gonna end in tears
And he is only the impostor

Översättning

Försöker vara för dålig
Försöker prata för tufft
Försöker jacka pojken
Du skulle tro att han hade fått nog
Men han är inte den man du tror att han kan vara
Jag vet bara inte varför du inte kan se
Att han bara är bedragaren
Att han bara är bedragaren
Du har aldrig varit så långt
Du har alltid varit för smart
Och du känner alla våra pojkar
Är verkligen tjejer i hjärtat
Men han är inte
När jag sa att jag ljög kanske jag ljög
Låt mig aldrig höra dig säga att du inte försöker
Det här är ditt stora beslut
Hoppas du inte blir besviken
Han har dubbelsyn
När du vill att han ska vara dubbelfogad
Och han är inte
Han ger dig bara souvenirer
Det kommer bara att sluta med tårar
Och han är bara bedragaren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *