• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – soul for hire

Artist elvis costello - Låttitel soul for hire

Text och översättning: elvis costello - soul for hire. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hang my head and shut my eyes
What kind of justice is this?
Fool I was, I thought that you fought fire with fire
Got to be more than just a soul for hire
Speaking for myself I wouldn't take the fame,
The fees, the glory
For whoring in the practice of the law
I make my case stop and stutter
Soul comes unglued from the uppers
Blood is seeping in the hole
A mother's eye is weeping
I see every human kind
And still the truth is distant
I see every evil men do and desire
Got to be more than just a soul for hire
When it's time to give protection
To the ones who need it most, who is desperate
I get distracted from my job
Streams of ink and piles of paper
What are the breaks?
Jump out the window? Parole? Escape?
Blood is seeping in the hole
A mother's eye is weeping
Hang my head and shut my eyes
I can't see justice twisted
I hear every evil men do and desire
Got to be more than just a soul for hire
When it's time to give protection
To the ones who need it most, who are desperate
I get distracted from my job
Streams of ink and piles of paper
To hand them over to dopers and kiddie-rapers
Corrupt in every twisted grudge
And that is just the judge
Hang my head and shut my eyes
What kind of justice is this?
Hang my head and shut my eyes
What kind of justice is this?
Hang my head and shut my eyes
What kind of justice is this?

Översättning

Häng huvudet och stäng ögonen
Vilken rättvisa är det här?
Dum jag var, jag trodde att du kämpade eld med eld
Måste vara mer än bara en själ att hyra
När jag talade för mig själv skulle jag inte ta berömmelsen,
Avgifterna, ära
För hor i praktiken av lagen
Jag får mitt fall att stanna och stamma
Soul kommer oförstörd från överdelarna
Blod sipprar i hålet
Ett mors öga gråter
Jag ser alla mänskliga slag
Och sanningen är fortfarande avlägsen
Jag ser alla onda män göra och önskar
Måste vara mer än bara en själ att hyra
När det är dags att ge skydd
Till dem som behöver det mest, som är desperata
Jag blir distraherad från mitt jobb
Strömmar av bläck och högar med papper
Vilka är pauserna?
Hoppa ut genom fönstret? Villkorlig frigivning? Fly?
Blod sipprar i hålet
Ett mors öga gråter
Häng huvudet och stäng ögonen
Jag kan inte se rättvisa vrida
Jag hör alla onda män göra och önskar
Måste vara mer än bara en själ att hyra
När det är dags att ge skydd
Till dem som behöver det mest, som är desperata
Jag blir distraherad från mitt jobb
Strömmar av bläck och högar med papper
Att överlämna dem till dopare och kiddie-rapers
Korrupt i varje vriden nag
Och det är bara domaren
Häng huvudet och stäng ögonen
Vilken rättvisa är det här?
Häng huvudet och stäng ögonen
Vilken rättvisa är det här?
Häng huvudet och stäng ögonen
Vilken rättvisa är det här?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *