• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – six fingered man

Artist elvis costello - Låttitel six fingered man

Text och översättning: elvis costello - six fingered man. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Six-fingered man
Playing a seven-string guitar
There are seven deadly sins
Any one of them can do you in
Take what you lost from what you win
It's never enough
Six-fingered man
Always the first to blow his horn
His achievements multiply
Pity half of them seem to be lies
Always helps to advertise
It's never enough
He seems so satisfied
With a reputation to protect
Unless he thinks that you're more qualified
Gets so much of his own affection
Stares for hours at his reflection
Long-legged gal walking a very tiny man
They say that it should be forbidden
Must be something he has hidden
Take what you want from what you're given
Oh, it's never enough
Six-fingered man
Shaking his fist at everyone
Couldn't even act his age
If you put him on a stage
You might say he's all the rage
But it's never enough
Getting his prints on everything
He's got semi-precious gems
Glinting in his signet ring
Needs his fingers and his thumbs
To help him calculate his sums
Six-fingered man
Can't be bothered to stir himself
Sleeps the whole day long or more
Dreams of someone he adores
Drains one drink and starts to pour
Oh, it's never enough
Oh, it's never enough
Oh, it's never enough
Six-fingered
Man alive!
How'd I ever get along with five?

Översättning

Sexfingrad man
Spelar en sjusträngad gitarr
Det finns sju dödssynder
Var och en av dem kan göra dig
Ta vad du förlorat från vad du vinner
Det räcker aldrig
Sexfingrad man
Alltid den första som blåste sitt horn
Hans prestationer multipliceras
Synd att hälften av dem verkar vara lögner
Hjälper alltid att marknadsföra
Det räcker aldrig
Han verkar så nöjd
Med ett rykte att skydda
Om han inte tror att du är mer kvalificerad
Får så mycket av sin egen tillgivenhet
Stirrar i timmar på sin reflektion
Långbenben som går en väldigt liten man
De säger att det borde vara förbjudet
Måste vara något han har gömt
Ta vad du vill från vad du får
Åh, det räcker aldrig
Sexfingrad man
Skakar näven mot alla
Kunde inte ens agera i hans ålder
Om du sätter honom på en scen
Du kan säga att han är all raseri
Men det räcker aldrig
Få hans tryck på allt
Han har halvädelstenar
Glittrande i sin signetring
Behöver fingrarna och tummen
För att hjälpa honom att beräkna sina summor
Sexfingrad man
Kan inte bry sig om att röra sig själv
Sov hela dagen långt eller mer
Drömmar om någon han älskar
Tömmer en drink och börjar hälla
Åh, det räcker aldrig
Åh, det räcker aldrig
Det räcker aldrig
Sexfinger
Man lever!
Hur kom jag någonsin överens med fem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *