Artist elvis costello - Låttitel she

Text och översättning: elvis costello - she. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

She may be the face I can't forget
The trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay
She may be the song that summer sings
Maybe the chill that autumn brings
Maybe a hundred different things
Within the measure of a day
She may be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a Heaven or a Hell
She may be the mirror of my dreams
A smile reflected in a stream
She may not be what she may seem
Inside her shell
She, who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so private and so proud
No one's allowed to see them when they cry
She may be the love that cannot hope to last
May come to me from shadows in the past
That I remember 'till the day I die
She maybe the reason I survive
The why and wherefore I'm alive
The one I'll care for through the rough in many years

Översättning

Hon kan vara ansiktet jag inte kan glömma
Spåret av njutning eller ånger
Kan vara min skatt eller det pris jag måste betala
Hon kan vara den sång som sommaren sjunger
Kanske kylan som hösten ger
Kanske hundra olika saker
Inom måttet av en dag
Hon kan vara skönheten eller odjuret
Kan vara hungersnöd eller fest
Kan förvandla varje dag till en himmel eller ett helvete
Hon kan vara mina drömmars spegel
Ett leende reflekteras i en ström
Hon kanske inte är vad hon kan verka
Inuti hennes skal
Hon, som alltid verkar så glad i en folkmassa
Vars ögon kan vara så privata och så stolta
Ingen får se dem när de gråter
Hon kan vara den kärlek som inte kan hoppas hålla
Kan komma till mig från skuggor i det förflutna
Att jag kommer ihåg 'till den dag jag dör
Hon kanske anledningen till att jag överlever
Varför och varför jag lever
Den jag kommer att ta hand om genom tufft på många år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *