• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – secondary modern

Artist elvis costello - Låttitel secondary modern

Text och översättning: elvis costello - secondary modern. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This must be the place
Second place in the human race
Down in the basement
Now I know what he meant
Secondary modern
But there must be a problem till the girls go home
This is the hand that you never shook
You never gave me the chance that I took
Secondary modern
But there won't be a problem till the girls go home
Is it out of the question
Between you and me
Is it pleasure or business
Or a packet of three?
Nobody makes me sad like you
Now my whole world goes from blue to blue
Secondary modern
But there won't be a problem till the girls go home

Översättning

Det här måste vara platsen
Andra plats i mänskligheten
Nere i källaren
Nu vet jag vad han menade
Sekundär modern
Men det måste finnas ett problem tills flickorna går hem
Det här är handen som du aldrig skakade
Du gav mig aldrig chansen som jag tog
Sekundär modern
Men det blir inget problem förrän flickorna går hem
Är det uteslutet?
Mellan dig och mig
Är det nöje eller affärer
Eller ett paket med tre?
Ingen gör mig ledsen som du
Nu går hela världen från blå till blå
Sekundär modern
Men det blir inget problem förrän flickorna går hem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *