• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – river in reverse

Artist elvis costello - Låttitel river in reverse

Text och översättning: elvis costello - river in reverse. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How long does a promise last?
How long can a lie be told?
What would I take in exchange for my soul?
Would I notice when it was sold?
Wake me up
Wake me up
Wake me up with a slap or a kiss
There must be something better than this
'Cos I don't see how it can get much worse
What do we have to do to send
The river in reverse
Every man a crawling kingsnake
Every girl a half a heartbreak
Every woman sold into shame
To any son without a name
Are your arms too weak to lift?
Another shovel on the graveyard shift
Here comes the flood if you catch my drift
Where the things that they promised are not a gift
If man falls through the mirror of a lake
They fish him out quick and they call him a fake
Give him all the temptations he can take
Tie him up high 'til his bones break
Wake me up
Wake me up
Wake me up with a slap or a kiss
There must be something better than this
'Cos I don't see how it can get much worse
What do we have to do to send
The river in reverse
I thought I heard somebody laugh
Look out your window
They're chasing shadows in the dark
They're counting widows
I felt a sliver of glass
Saw a cross in splinters
I felt the truce of spring
Dig me out of the trench of winter
So count your blessings when they ask permission
To govern with money and superstition
They tell you it's all for your own protection
'Til you fear your own reflection
But the times are passing from illumination
Like bodies falling from a constellation
An uncivil war divides the nation
So erase the tape on that final ape running down creation
Running down creation
Wake me up
Wake me up
Wake me up with a slap or a kiss
There must be something better than this
Wake me up
Wake me up with a slap or a kiss
There must be something better than this

Översättning

Hur länge håller ett löfte?
Hur länge kan en lögn berättas?
Vad skulle jag ta i utbyte mot min själ?
Skulle jag märka när det såldes?
Väck mig
Väck mig
Vakna upp mig med ett slag eller en kyss
Det måste finnas något bättre än detta
'För jag förstår inte hur det kan bli mycket värre
Vad måste vi göra för att skicka
Floden i omvänd riktning
Varje man en krypande kungorm
Varje tjej ett halvt hjärtskär
Varje kvinna sålde till skam
Till någon son utan namn
Är dina armar för svaga för att lyfta?
Ytterligare en spade på kyrkogården
Här kommer översvämningen om du fångar min drift
Där de saker som de lovade inte är en gåva
Om människan faller genom spegeln på en sjö
De fiskar ut honom snabbt och de kallar honom en falsk
Ge honom alla de frestelser han kan ta
Knyt honom högt tills hans ben går sönder
Väck mig
Väck mig
Vakna upp mig med ett slag eller en kyss
Det måste finnas något bättre än detta
'För jag förstår inte hur det kan bli mycket värre
Vad måste vi göra för att skicka
Floden i omvänd riktning
Jag trodde att jag hörde någon skratta
Titta ut genom ditt fönster
De jagar skuggor i mörkret
De räknar änkor
Jag kände ett glas
Såg ett kors i splinter
Jag kände vårens vapenvila
Gräva mig ur vintergraven
Så räkna dina välsignelser när de ber om tillstånd
Att styra med pengar och vidskepelse
De säger att allt är för ditt eget skydd
Till du fruktar din egen reflektion
Men tiderna går från belysning
Som kroppar som faller från en konstellation
Ett obekvämt krig delar nationen
Så radera tejpen på den sista apan som går ner
Kör ner skapelsen
Väck mig
Väck mig
Vakna upp mig med ett slag eller en kyss
Det måste finnas något bättre än detta
Väck mig
Vakna upp mig med ett slag eller en kyss
Det måste finnas något bättre än detta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *