• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – remove this doubt

Artist elvis costello - Låttitel remove this doubt

Text och översättning: elvis costello - remove this doubt. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It`s hurting me
It`s hurting me
This doubt is hurting me
So remove this doubt
From my heart little girl
And let me live my life
Knowing you care
Remove this doubt
From my mind little girl
And let me breathe again
Feeling my love is shared
Each time we meet
You make me feel so incomplete
There`s no joy in the air
I just don`t think you care
Close the door
On doubt forever
And may it nevermore
Make me unsure
Turn the key
And lock away this doubt in me
Keep it in the dark
Not in my heart
Be more tender
Completely surrender
Your love to me
Is sweet and not discrete
Remove this doubt
From my heart little girl
And let me live my life
Knowing you care
Remove this doubt
From my mind little girl
And let me breathe again
Knowing my love is shared
Each time we meet
You make me feel so incomplete
There`s no joy in the air
I just don`t think you care
Remove this doubt from my heart
Remove this doubt from my heart
Remove this doubt from my heart
Remove this doubt from my heart
Remove this doubt from my heart
Remove this doubt from my heart

Översättning

Det skadar mig
Det skadar mig
Denna tvivel skadar mig
Så ta bort denna tvivel
Från mitt hjärta liten flicka
Och låt mig leva mitt liv
Att veta att du bryr dig
Ta bort denna tvivel
Från mitt sinne liten flicka
Och låt mig andas igen
Att känna min kärlek delas
Varje gång vi träffas
Du får mig att känna mig så ofullständig
Det finns ingen glädje i luften
Jag tror inte att du bryr dig
Stäng dörren
Tvivlar för alltid
Och får det aldrig mer
Gör mig osäker
Vrid nyckeln
Och lås bort denna tvivel i mig
Håll det i mörkret
Inte i mitt hjärta
Var mer öm
Ge upp helt
Din kärlek till mig
Är söt och inte diskret
Ta bort denna tvivel
Från mitt hjärta liten flicka
Och låt mig leva mitt liv
Att veta att du bryr dig
Ta bort denna tvivel
Från mitt sinne liten flicka
Och låt mig andas igen
Att veta min kärlek delas
Varje gång vi träffas
Du får mig att känna mig så ofullständig
Det finns ingen glädje i luften
Jag tror inte att du bryr dig
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta
Ta bort denna tvivel från mitt hjärta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *