Artist elvis costello - Låttitel pills soap

Text och översättning: elvis costello - pills soap. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They talk to the sister the father and the mother
With a microphone in one hand and a checkbook in the other
And the camera noses in on the tears on her face
The tears on her face
The tears on her face
You can put them back together with your paper and paste
But you can't put them back together
You can't put them back together
What would you say, what would you do?
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down to pills and soap
Four and twenty crowbars jammy your desire
Out of the frying pan, into the fire
The king is in the counting house, some folk have all the luck
And all we get is pictures of Lord and Lady Muck
They come from lovely people, with their hardline and hypocrisy
There are ashtrays of emotion for the fag ends of the aristocracy
What would you say, What would you do
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down for pills and soap.
Give me the needle
Give me the rope
The sugar-coated pill is getting bitterer still
You think your country needs you, but you know it never will
So pack up yer troubles in a stolen handbag
Don't dilly dally boys, rally round the flag
Give us our daily bread in individual slices
And something in the daily rag to cancel any crisis
What would you say, what would you do?
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down for pills and soap
Give me the needle
Give me the rope
We are going
To melt them down
For
Pills
And
Soap

Översättning

De pratar med systern fadern och mamman
Med en mikrofon i ena handen och en checkbok i den andra
Och kameran näsar in på tårarna i ansiktet
Tårarna i ansiktet
Tårarna i ansiktet
Du kan lägga tillbaka dem tillsammans med ditt papper och klistra in
Men du kan inte sätta ihop dem igen
Du kan inte sätta ihop dem igen
Vad skulle du säga, vad skulle du göra?
Barn och djur, två och två
Ge mig nålen, ge mig repet
Vi smälter ner dem till piller och tvål
Fyra och tjugo kofotar stänger din önskan
Ut ur stekpannan, in i elden
Kungen är i räknehuset, vissa folk har all tur
Och allt vi får är bilder av Lord och Lady Muck
De kommer från underbara människor, med deras hårda och hyckleri
Det finns askkoppar av känslor för aristokratins svaga ändar
Vad skulle du säga, vad skulle du göra
Barn och djur, två och två
Ge mig nålen, ge mig repet
Vi smälter ner dem för piller och tvål.
Ge mig nålen
Ge mig repet
Det sockerbelagda p-pillerna blir fortfarande bitterare
Du tror att ditt land behöver dig, men du vet att det aldrig kommer att göra det
Så packa upp dina problem i en stulen handväska
Dally inte pojkar, samla runt flaggan
Ge oss vårt dagliga bröd i enskilda skivor
Och något i den dagliga trasan för att avbryta varje kris
Vad skulle du säga, vad skulle du göra?
Barn och djur, två och två
Ge mig nålen, ge mig repet
Vi smälter ner dem för piller och tvål
Ge mig nålen
Ge mig repet
Vi går
Att smälta ner dem
För
Biljard
Och
Tvål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *