• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – out of time

Artist elvis costello - Låttitel out of time

Text och översättning: elvis costello - out of time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So this is where he came to hide
When he ran from you
In a private detective`s overcoat
And dirty dead man`s shoes
The pretty things of Knightsbridge
Lying for a minister of state
Is a far cry from the nod and wink
Here at traitor`s gate
`Cause the high heel he used to be has been ground down
And he listens for the footsteps that would follow him around
To murder my love is a crime
But will you still love
A man out of time
There`s a tuppeny hapenny millionaire
Looking for a fourpenny one
With a tight grip on the short hairs
Of the public imagination
But for his private wife and kids somehow
Real life becomes a rumour
Days of dutch courage
Just three French letters and a German sense of humour
He`s got a mind like a sewer and a heart like a fridge
He stands to be insulted and he pays for the privilege
[Chorus]
The biggest wheels of industry
Retire sharp and short
And the after dinner overtures
Are nothing but an after thought
Somebody`s creeping in the kitchen
There`s a reputation to be made
Whose nerves are always on a knife`s edge
Who`s up late polishing the blade
Love is always scarpering or cowering or fawning
You drink yourself insensitive and hate yourself in the morning
[Chorus]

Översättning

Så det var här han kom för att gömma sig
När han sprang från dig
I en privatdetektors överrock
Och smutsiga döda mans skor
De vackra sakerna i Knightsbridge
Ligger för en statsminister
Är långt ifrån nicket och blinkningen
Här vid förrädarens port
`Orsaken att den höga klacken han brukade vara har malts ner
Och han lyssnar på de fotspår som skulle följa honom runt
Att mörda min kärlek är ett brott
Men kommer du fortfarande att älska
En man är för tidig
Det finns en tuppeny hapenny miljonär
Letar efter en fyrpenny
Med ett tätt grepp på de korta hårstrån
Av allmänhetens fantasi
Men för hans privata fru och barn på något sätt
Verkliga livet blir ett rykte
Dagar av holländskt mod
Bara tre franska bokstäver och en tysk humor
Han har ett sinne som ett avlopp och ett hjärta som ett kylskåp
Han står för att bli förolämpad och han betalar för privilegiet
[Kör]
Industrins största hjul
Gå i pension skarpt och kort
Och efter middagen överturer
Är inget annat än en eftertanke
Någon kryper i köket
Det finns ett rykte att göra
Vems nerver är alltid på en knivs kant
Vem är sent på att polera bladet
Kärlek är alltid skrämmande eller krånglande eller fawning
Du dricker dig själv okänslig och hatar dig själv på morgonen
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *